Türkiye, gerek matematiksel konumu gerekse özel konum özellikleri itibariyle değerlendirildiğinde dünyanın şanslı ülkelerinden. Üç tarafı denizlerle çevrili olması, orta kuşakta yer alıyor olması Türkiye'yi ayrıcalıklı bir ülke yapıyor. Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarını çekici kılan bir çok özellik var.

 

Yurdumuz yeraltı ve yerüstü  kaynakları düşünüldüğünde çok zegin bir ülke durumunda. Yıllarca "bu ülkede petrol yok!" diyen ülke düşmanı beyinler bugün yurdun dörtbir yanından gelen petrol ve doğalgaz bulundu! haberlerine ne diyorlar acaba? Özellikle Ulu Önder Atatürk tarafından Cumhuriyeti ilânının ardından kurdurulan MTA ve Etibank gibi kurumlar sayesinde yurt çapında maden ve fosil yakıt aramaları başlatılmıştır.

Antalya

Ancak bugün geldiğimiz noktada, bunca doğal zenginliklerimize rağmen "varlık içinde darlık" çeken bir ülke pozisyonunda görünüyor olmak da ülkesini seven her vatan evlâdı gibi şahsen benim de içimi acıtıyor. Ülkede açılan her petrol kuyusunda millî şirketler çalışmalı ve bu memleketin evladı ekmek yemeli. Atatürk'ün gösterdiği yolda bilim ve tekniği ülke menfaatleri uğrunda kullanmalıyız. Kendi öz kaynaklarımızı başkalarına peşkeş çekmemeliyiz.

Yurdumuz üç kıtanın bibirlerine en çok yaklaştığı bir nokta yer almaktadır. Bu da yine ülkemize artı bir değer daha katmaktadır. Batımızda sanayisi gelişmiş, ancak gelişen sanayilerine hammadde ve enerji ihtiyacı içerisinde bulunan Avrupalı devletler, doğumuzda ise sanayi bakımında fazla gelişememiş, buna karşılık hammadde ve enerji bakımından bolluk içinde bulunan Orta Doğu ülkeleri yer almaktadır. Türkiye ise bu durumunda birbirlerine mutlak surette ihtiyaç duyan iki taraf arasında doğal bir köprü görevi görmektedir. Bu görev neticesinde gümrük vergileriyle bütçesini zenginleştirebilme fırsatı yakalamaktadır.

Alanya

Yurdumuzu bir başka değerli kılan İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi dünyaca önemli iki tane doğal su yoluna sahip olmasıdır.

Yurdumuz, Akdeniz, Karadeniz ve Karasal İklim çeşitlerinin tümünün geniş sahalarda görüldüğü bir ülkedir. Bir ülkede etkili olna iklim çeşidi ne kadar fazla ise o ülkenin bitki örtüsü o kadar zengin, hayvan ve birki popülasyonu o kadar fazla olmaktadır. Bu durum ülkemizde yetiştirilen tarım ürünleri çeşidini doğal olarak etkilemekte, bu da doğal zenginliğimizi tescillemektedir.

Oteller

Türkiye, dört mevsiminde belirgin bir biçimde yaşandığı ender ülkelerdendir. Üç iklimin hakimiyet sahasında bulunmakta, aynı anda bir tarafta Palandöken'de kayak yapma fırsatı bulabilirken bir taraftan da Antalya'da denize girebilirsiniz.

Ülkemiz dünya coğrafyasında ender görülen endemik bitkilere ve bazı hayvan türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada sadece Türkiye dağlarında açan ilginç çiçekler vardır ki bir çok bilim adamı bilimsel çalışmalar için kalkıp ülkemize gelmektedir. Örneğin nesli tükenme tehlikesi içinde olan Likya Orkidesi...

Tarihi Doku

Ülkemizi değerli kılan daha pek çok özellik sıramak mümkün, insan Türkiye'yi anlatırken hiç kelime sıkıntısı çekmiyor. Böylesine güzel ve değerli bir ülkeye sahibiz. Ancak bizden başka herkes bu toprakların kıymetini biliyor.

Bu toprakların kadrini, kıymetini anlayabileceğimiz günlerin özlemiyle...

Yücel Kesen