Edirnede'ki en görkemli Osmanlı yapısı olan Selimiye Camii, II. Selim adına yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri sayılır. 1568-1575 yılları arasında inşaa edilen caminin üçer şerefeli ve her bir şerefesine ayrı ayrı merdivenlerle çıkılan 71 metre yükseliğindeki dört minaresi vardır.

İşlemeli kapısının açıldığı ön bahçe revaklarla süslü, 18 kubbe ve sütunla çevrilidir. Caminin müezzin mahfili Kabe'nin tam yarısı olarak tasarlanmıştır. Mermer minberi ve çinileriyle ünlü caminin çinilerinin bir bölümü Rusların Edirne'yi işgali sırasında sökülerek Rusya'ya götürülmüştür.

Cami, taş işçiliği, çinileri ve kalem işleriyle de büyük önem taşır.