1274 yılında inşaa edilen eser Konya'dadır. Firuze çinilerle süslü kubbesi Selçuklu Dönemi'nin en güzel eserlerindendir. 16 dilimli yeşil kubbe, Türk çadırını andıracak bir mimari üslupta tasarlanmıştır. Dünyaca tanınan bu kubbe, Selçuklu Veziri Muhittin Pervane'nin eşi Gürcü Hatun tarafından Mimar Bedreddin Tebrizî'ye yaptırılmıştır. Mevlana'nın tüm dünyaya seslenen "Ne olursan Ol, Gel" çağrısındaki sevgi ve hoşgörü nedeniyle, Anadolu ve çevresindeki çok kültürlülüğün eseridir.

Atatürk'ün emriyle 1927 yılında "Konya Asarı Atika Müzesi" olarak törenle ziyarete açılmıştır.