NÜFUS DAĞILIMI

 • Ülkemizde nüfus dağılımı her bölgede eşit değildir.
 • İç bölgelerden kıyılara; köylerden kente büyük bir göç vardır.
 • Türkiye’de nüfusun en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesi’dir.
 • Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
 • Marmara Bölgesi’nden sonra nüfusun en kalabalık olduğu yer Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile akarsu vadileridir.
 • Son yıllarda, turizmin gelişmesi ile birlikte, Akdeniz Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu artmaya başlamıştır. Çukurova, nüfusun en yoğun olduğu bölümdür.
 • Karadeniz Bölgesi’nde nüfus kıyılarda yoğunlaşmıştır.
 • Kuraklık ve soğuk nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde nüfus Türkiye ortalamasının altındadır.

KENTLERE GÖÇ

 • Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusun önemli bir bölümü köylerde yaşıyordu. Köyden kente yaşanan göç nedeniyle bugün kent nüfusu köy nüfusunu geçmiştir.
 • Köylerde çocuk doğumlarının fazla olması ama yeterli iş alanı bulunmaması; buna karşın kentlerde sanayinin gelişmesi ile birlikte artan miktarda iş gücü talebi olması köyden kente göçün temel nedenini oluşturmaktadır.
 • Kentlerdeki eğitim ve sağlık olanaklarının daha gelişmiş olması da kente göçün önemli nedenleri arasında yer alır.
 • Köylerden kente göçün plansız ve kontrolsüz gerçekleşmesi, kentlerin çarpık gelişmesine neden olmuştur.
 • Kaçak yapılaşmaya alt yapı hizmeti götürülmesi başka sorunları da beraberinde getirmektedir.
 • İlk nüfus sayımı 1927’de yapılmış ve Türkiye’nin nüfusu 13,6 milyon olarak ilan edilmiştir.
 • Yalnızca 1940-1945 yılları arasında nüfus artışı olmamış; bunun dışındaki bütün dönemlerde nüfusumuz artmıştır.
 • Bugün Türkiye’nin nüfusu 70 milyona yaklaşmıştır.
 • Nüfus yoğunluğu ise 18 kişiden 84 kişiye çıkmıştır.
 • Türkiye’nin ortalama nüfus artışı yüzde ikidir.
 • Nüfus artışının hızlı olması genç ve çalışmayan nüfusun artmasıyla sonuçlanır. Bugün, Türkiye’de her üç kişiden biri öğrencidir. Bu da, kalkınma hızımızı yavaşlatan bir unsurdur.
 • Hızlı nüfus artışı kaynakların hızlı tükenmesine de neden olmaktadır.
 • Türkiye’nin hedefi, nüfus artış hızını azaltmaktır.

KIRSALDA YAŞAM

 • Türkiye’de kırsal nüfusun önemli bir bölümü köylerde yaşar.
 • Türkiye’de 35 bine yakın köy bulunmaktadır.
 • İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgeleri’ndeki köylerde evler birbirine yakın kümelenmiştir. Bu tür köylerde daha çok tarım yapılmaktadır.
 • Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri’ndeki köylerde evler araziye dağılmıştır. Bu tür köylerde daha çok hayvancılık yapılmaktadır.
 • Ovalarda yerleşen köylerde daha çok sebze-meyve ve sanayi bitkileri yetiştirilir.
 • Dağ köylerinde hayvancılık önemlidir.
 • Ege ve Akdeniz kıyılarında turizm gelişmektedir.
 • Köylerde eğitim, sağlık ve ulaşım sorunları vardır.

KENTLERDE YAŞAM

 • Türkiye’de nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır.
 • Türkiye’de büyük kentlerin dışındaki kentler tarımla geçinir.
 • Büyük kentlerde sanayi ve ticaret gelişmiştir.
 • Kentlerin en büyük avantajı eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve kültür olanaklarının çok olmasıdır.
 • Türkiye’’de kentlerin en büyük sorunu, kontrolsüz göç nedeniyle oluşan çarpık kentleşmedir.
 • Çarpık kentleşme konut yetersizliği, susuzluk, kirlilik ve alt yapı yetersizliği gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
 • Çarpık kentleşme okullarda da kalabalık sınıflar olarak kendini göstermektedir.
 • Kentlerdeki olumsuzlukları gidermek için kontrolsüz göçü durdurmak kaçınılmazdır.