BATI KOMŞULARIMIZ

 • Türkiye’nin batıda iki komşusu vardır; Bulgaristan ve Yunanistan.

 • Türkiye’nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan’dır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı alçak düzlüklerden oluşur. Meriç Irmağı sınırın küçük bir bölümünü oluşturur.

 • Bulgaristan’ın ortasında bulunan Balkan Dağları ülkeyi, doğu-batı ekseninde ikiye böler. Sınıra yakın bölgelerde ise Rodop Dağları bulunur.

 • Meriç, Yunanistan sınırının tamamını oluşturur.

 • Yunanistan sınırı alçak düzlüklerden oluşur.

 • Ege’de çok sayıda Yunan adası vardır. Kimi adalar, o kadar yakındır ki, Türkiye’den adadaki arabalar bile seçilebilir.

 • Yunanistan ile kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır.

DOĞU KOMŞULARI

 • Yakın zamana kadar Türkiye’nin iki doğu komşusu vardı: İran ve Sovyetler Birliği. Ancak, 1989 yılında Sovyetler Birliği dağılınca yeni komşularımız oldu.

 • Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan yeni komşumuz olurken, artık Sovyetler Birliği ile sınırımız kalmadı.

 • Bu dönemde, İran ile sınırımız değişmedi. Aslında, Türkiye-İran sınırı, yüzyılları aşan, ülkemizin en eski sınırıdır.

 • Doğu sınırımızın tamamı dağlık bölgelerden oluşur.

 • Kısa aralıklarla akarsular sınırı çizse de, genellikle doğu sınırımızı dağların zirveleri oluşturur.

 • 1990’ların başında Ermenistan’ın giriştiği bir işgal hareketi ile Türkiye’nin Azerbaycan ile teması kesilmiştir. Ermenistan, hala bu toprakları işgal etmektedir.

GÜNEY KOMŞULARIMIZ

 • Türkiye’nin güney sınırını Suriye ve Irak oluşturur.

 • Suriye sınırı geniş düzlüklerden oluşur.

 • Irak sınırı ise dağlıktır.

 • Irak sınırımız Lozan’da çizilmiştir. Ancak, Musul ve çevresi sorunu Lozan’da çözülememiştir. Türkiye, bölgenin kendisine ait olduğunu savunmuş, ancak İngiltere bölgeyi, yeni kurulan Irak’a bağlamayı başarmıştır.

 • Suriye sınırımız da Lozan Antlaşması ile çizilmiştir. Ancak, bu antlaşmada Hatay bulunmuyordu.

 • Bağımsız Hatay, 1939 yılında kendisini fesih ederek, Türkiye’ye katılmaya karar verdi. Suriye bu karara karşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bölgeden sorumlu olan Fransa kararı sessizce onayladı.