Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Türkiye Genel Coğrafyası

Türkiye'nin Yüzey Şekilleri ve Özellikleri

TÜRKİYE'NİN DAĞLARI

 • Türkiye’deki dağların önemli bir bölümü Alp Dağları’nın oluşumu sırasında ortaya çıkmıştır.
 • Bu dağlara örnek olarak Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları gösterilebilir.
 • Ege Bölgesi’nde ise çökme-yükselme sonucu Bozdağlar ve Aydın Dağları oluşmuştur. Dağlar yükselirken ovalar çökmüştür.
 • Akdeniz Bölgesi’ndeki Nur Dağları da yine aynı süreçle (çökme-yükselme) oluşmuştur. Nur Dağları yükselmiş; Amik Ovası ise çökmüştür.
 • Ege ve İç Anadolu bir bütün olarak yükselmekte; Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri çökmektedir.
 • Eski bir akarsu vadisi olan Marmara Bölgesi çökerek İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.

Türkiye'nin Nüfusu ve Özellikleri

NÜFUS DAĞILIMI

 • Ülkemizde nüfus dağılımı her bölgede eşit değildir.
 • İç bölgelerden kıyılara; köylerden kente büyük bir göç vardır.
 • Türkiye’de nüfusun en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesi’dir.
 • Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
 • Marmara Bölgesi’nden sonra nüfusun en kalabalık olduğu yer Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile akarsu vadileridir.
 • Son yıllarda, turizmin gelişmesi ile birlikte, Akdeniz Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu artmaya başlamıştır. Çukurova, nüfusun en yoğun olduğu bölümdür.
 • Karadeniz Bölgesi’nde nüfus kıyılarda yoğunlaşmıştır.
 • Kuraklık ve soğuk nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde nüfus Türkiye ortalamasının altındadır.

Türkiye'nin Sınır Komşuları

BATI KOMŞULARIMIZ

 • Türkiye’nin batıda iki komşusu vardır; Bulgaristan ve Yunanistan.

 • Türkiye’nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan’dır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı alçak düzlüklerden oluşur. Meriç Irmağı sınırın küçük bir bölümünü oluşturur.

 • Bulgaristan’ın ortasında bulunan Balkan Dağları ülkeyi, doğu-batı ekseninde ikiye böler. Sınıra yakın bölgelerde ise Rodop Dağları bulunur.

 • Meriç, Yunanistan sınırının tamamını oluşturur.

 • Yunanistan sınırı alçak düzlüklerden oluşur.

 • Ege’de çok sayıda Yunan adası vardır. Kimi adalar, o kadar yakındır ki, Türkiye’den adadaki arabalar bile seçilebilir.

 • Yunanistan ile kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır.

Türkiye'nin İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü Çeşitleri

KARADENİZ İKLİMİ

 • Karadeniz iklimi, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde görülür.
 • En belirgin özelliği her mevsimin yağışlı geçmesidir.
 • Bölgenin en yağışlı mevsimi sonbahardır.
 • Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesidir.
 • Karadeniz Bölgesi, yıllık sıcaklık farkının en az yaşandığı bölgedir. Yaz ayları bile yağışlı geçer.
 • Doğu Karadeniz Bölümü’nden sonra en fazla yağış alan bölüm Batı Karadeniz Bölümü’dür. Burada da yüksek dağlar bulunur.
 • Orta Karadeniz Bölümü’nde dağlar yüksek olmadığı için yıllık yağış miktarı diğer bölümlerden daha azdır.
 • Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyılarda ılıman iklim görülürken, iç kesimlerde daha az yağışlı ve daha soğuk kara iklimi görülür.

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

TARIM

 • Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısı tarımla geçinmektedir.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde tarımın modernleştirilmesi ve verimin artırılması için alt yapı çalışmaları öncelikle yapılmıştır.
 • GAP enerji ve sulama projesi ülkemizin dev projelerinden biridir.
 • Ekili alanlar ülkemiz topraklarının yaklaşık üçte birini kaplar.
 • Ülkemizde yaygın olarak üretilen tarım ürünleri şunlardır: buğday, arpa, mısır, pirinç, pamuk, tütün, şeker pancarı, ayçiçeği, zeytin, çay, meyve ve sebzeler.
 • Ülkemizde yaygın olarak üretilen meyveler şunlardır: üzüm, turunçgiller, fındık, elma, armut, şeftali, kavun, karpuz, kayısı, incir, kiraz, vişne, Antep fıstığı ve ceviz.
 • Ülkemizde yaygın olarak üretilen sebzeler şunlardır: patates, domates, biber, patlıcan, fasulye ve soğan.

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri

BÖLGE ÖZELLİKLERİ

 • Bir bölgenin belirlenmesinde iki temel unsur göz önüne alınır:
 • Bölgenin fiziki özellikleri;
 • Bölgenin, beşeri ve ekonomik özellikleri.
 • Bir bölgenin fiziki özellikleri arasında, o bölgenin coğrafi konumu, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü bulunur.
 • Bir bölgenin beşeri ve ekonomik özellikleri arasında, o bölgenin nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetleri bulunur.
 • Bölgenin yüzey şekilleri olan dağların yükseklikleri, sıralanışı, düzlüklerin oranı ve akarsuların etkisi bir coğrafi bölgeyi belirlemede çok önemli bir rol oynar.
 • Bir bölgenin belirlenmesinde iklim de önemli bir rol oynar. İklim, nüfusun dağılışını da etkiler.
 • Bölgenin ekonomik faaliyetleri de önemlidir.

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

 • Konu Anlatım Videoları
 • Tarih ve Coğrafya Haritaları
 • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
 • Soru Bankası
 • Soru Çözümleri
 • Ders Notları
 • Dokümanlar
 • Proje ve Performans Ödevleri
 • Özel Dersler
 • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net