Meşhur hukukçu ve Devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa'nın en değerli eserlerinden olan (kısas'ı Enbiya ve Tevarih'i Hulefâ) adlı kitabında, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gâzi'ye ait olduğu bildirilen bir manzum vardır. Aynen alıyoruz:

Gölün keretesi ile
Bir yeni şehrü pazar eyle,
Zûlmeyleme rençberlere
Ne isterler ise, var eyle...

Bursa Yenişehir barı
İnegöle dek varı,
Kırıp geçirdik küffarı
Bursayı da yap, tekrar eyle...

Kurd olup, gel bir sürüye
Arslan ol, bakma geriye
Çâr olup, ''Hay!..'' de çeriye
Dil geçidini, hisar eyle...

İznik şehrine hor bakma
Sakarya suyu gibi akma
Kocaelini de al, yakma!..
Her burcunu hisar eyle...

Ertuğrul, Osman oğlusun
Oğuz, Karahan neslisin,
Hakk'ın bir kemter kulusun
İstanbul'u aç gülzar eyle...