''...Osman Gâzi, hisarı aldı. Tekfûrûnu tuttu. Çokca hediyelerle Kardeşi Oğlunu, Selçuk Sultanı Alaeddin'e yolladı. Sultânın dahi ferahlığı ziyâde oldu. Osman Gâziye o da Sancak, Otağ, cins Atlar ve Silâhlar gönderdi.

Elçiler, Sancağı getirdiği vakit, ikindi zamanıydı. Növbet vuruldu. Osman Gâzi, növbet vurulurken ayakta durdu. Taa şimdiye dek Hânedân-ı âli Osman (Osmanlı Hanedan ailesi) sefer zamanı Növbet vurulsa, ayakta dururlar...

Suâl:- Başka Padişahlarda bu âdet yoktur. Ya bu Osmanlıda, nedendir?

Cevap:- İki özel mânâsı vardır.

Biri şudur ki: Bunlar Gâzilerdir. Növbet vurulması, Gâzânın bildirilmesidir.... ''Gâzâ'ya hazır olun'' demektir.

Osman  Oğulları dahi, Allah rızası için, Gâzâya hazırız diye, ayak üzere dururlar.

İkincisi dahi şudur:

Bu hânedan, sofra sahipleridir. Yoksul doyurucudurlar. Dünya nimetleriri, dünya halkına yedirirler...

Osmanlılar ne yaparsa, ahlâk üzere yaparlar...