Şeyhül-islâm Hoca Saadeddin Efendi ve Vâlidesi (annesi) Safiye Sultan'ın teşvikiyle, (Eğri Fâtihi) Sultan III. Mehmed Hân; Haçova Meydan Muharebesi dönüşünde, bu zaferin şükrânesi olarak güzel bir Câmi yapılmasını ferman eyledi... İstedik ki Müslümanlar, bu mübârek yerde hergün 5 vakit cemaat olsunlar, şükretsinler, dağılmasınlar... Yıl 1598.


Câminin yapılmasına Koca Mimârbaşı Sinan Usta'nın kalfası (talebesi) Mimâr Davut Ağa, memur edildi.

Ancak o zamanlar Eminönünde, Yahudi Mahallesi ve Sinagog'ları (yahudi kilisesi) mevcuttu. Padişah, bu taifenin haklarını iki katı değer biçilmesini ve bedellerinin altın olarak ödenmesini emreyledi.

Fakat yahudi işi, kolay bitmez. İhtilâflar uzadıkça uzadı. Seneler geçti, ömürler bitti. Padişahlar da, Vâlideleri de vefat eylediler...

Yıl 1661... Tahtta başka bir Mehmed Hân ve başka bir Vâlide, Sadârette başka bir Sadrâzam: Köprülü Mehmed Paşalar mevcut.

Bir yıl önce Derseadet'in gördüğü en büyük yangın felaketi 80.000 Câmi, ev, han ve herşeyi, yerle bir etmiştir. Bu arada Tahtakale'den Sirkeci'ye kadar uzanan Yahudi mahallesi de, sadece topraktan ibaret kalmıştır.

IV. Mehmed Hân ve Vâlide Turhan Sultan, sadrazamı teşvik ederler. İnşaatı yarım kalan Câminin, tamamlanması için himmet isterler. Sadrıâzâm Köprülü, yahudilerle konuşur. Fakat onlar diretirler. Eski huyları gereğince, meşhur (Kaza- Belâ Sandıkları) nda 5 Milyon Akçede rüşvet teklif ederler.

İşte o zaman Köprülünün kafası kızar. Teker teker arsaları istimlâk eyler. İki misli ücretlerini, peşin ve altın olarak öder.

31 Ekim 1665 mübarek Cum'a  günü Yeni Câmii ibadete açılır. 67 yıl önce bir Mehmed Hân'ın başlattığı câmii, başka bir Mehmed Hân ibadete açar. Safiye sultanın niyyetini, Turhan sultan gerçekleştirir. O zamana kadar Yeni Câmii olarak anılan Sultan Ahmed Câmii'de, asıl adına kavuşur.