Sultan Ahmed Câmii'nin inşa edildiği yıllarda birgün, ''Pâyitaht'ı Cihan'' olan İstanbul halkı, çok garib bir haberle uyandı... Sözde Rus Kazakları, Sinop'u basmışlar ve birçok esir ve ganimetle memleketlerine dönmüşler!... O zamanlar Karadeniz kapalı bir Türk Gölü olduğu için olay, herkeste şok tesiri meydana getirmişti.


Gerçekten (Çayka) adlı ince kayıklarla, Don nehrinden Karadeniz'e inen Ukraynalılar, bir gece içinde Sinop'a ulaştılar. Böyle bir baskını aklından bile geçirmeyen Sinop halkı, gafil avlandı.

Karadeniz Muhafızı İbrahim Paşa, çok akıllıca hareket etti... Karadeniz'in karanlıklarında ''Bir avuç korsanı'' aramak yerine, dönecekleri yolu kesti.

Gasbettikleri ganimetle mahmul ve mahmur baskıncılar, Don nehri ağzına vardıklarında, kendileri şoke oldular! İbrahim Paşa hepsini, şaşkın ördek gibi teker teker topladı. Bütün ganimeti, esirlerle birlikte Sinop'a iade etti.

Hadiseyi işiten Cihan Padişahı Sultan Ahmed Hân, teferruatı öürenmek için, sadrâzam Nasuh Paşa'yı huzura çağırttı. Nasuh Paşa meseleyi örtbas etmek için önemsemez görünmüş ve tafsilât arzederken, hilafı hakikat beyanda bulunmuştur.

İki ay sonra idam edilirken de şunları itiraf etmiştir:

- Bizim cüretimiz gerçekten, Sinop basbını'nı aşmıştır. Zira ki,ûl'ül Emr'e (padişaha, devlet başkanına) yalan söylemek, en azim suçtur. Söyleyeni dahi helâke götürür.