29 Ocak 1590 tarihinde Cihan padişahı III. MEHMED, kalabalık İranlı Sulh Elçilerini kabul etti. Aslında 600 kişilik bu heyetle, Safevi Şahı'nın veliahtı olan tek Şehzadesi Haydar Mirza da, rehine olarak getirilmiş idi.

12 yıl süren kanlı Türk- İran savaşına son vermek isteyen Safeviler, kesin sulh teklifinde bulundular. Çünkü Doğu ve Batıdan Sünni Müslümanların arasında sıkışmışlardı... Şah Abbas'ın, Cihan padişahına tahdim ettiği hediye ve pekeşler pek muhteşemdi. Fakat bundan çok daha önemlisi, Baş Murahhas'ın yaptığı konuşmadır... Bu konuşmada Devletinin sulh talebini yenilemiş ve Safevi Şahlarının dahi; padişahın diğer kulları arasında, saltanat sürmesine izin verilmesini ricasında bulunduğunu söylemiştir.

Bu itiraf, sünni Osmanlı Şevketinin, doruk noktası sayılmaktadır.

Çünkü bütün dünyada MUHTEŞEM olarak kabul edilen, Kanuni Sultan Süleyman bile; İran Şahlarını, kendisiyle müsavi tek hükümdar saymış idi. Halbuki şimdi İran'da, bu müsavattan vazgeçmiştir. O tarihlerde Almanya imparatorları, İngiltere ve Fransa Kral ve Kraliçeleri, Rus çarları kendilerinin, hukuken Osmanlı padişahını ''en büyük Hükümdar'' saydıklarını, kabul etmişlerdir. Bu şekilde birçok anlaşma ve protokol imzalamışlardır.

Üçüncü MEHMED devrinde, dünyanın birinci Devleti şeksiz şüphesiz, Osmanlı Müslüman TÜRK Devleti olan ''Devleti Aliyye''dir.