1586 yılının Bayramı kutlanıyor. Sultanlar Sultanı Murad Hân, sabah namazını Haremde edâ ettiler. Sonra Muayede (bayramlaşmak) için, Bâb-üs Saade (İ. Saray Kapısı) önüne kurulan (TAHT-I CİHÂNA) geçtiler. Bu taht, geçen yıl Vezir İbrahim Paşa tarafından, Mısır armağanı olarak takdim edilmiş idi. Bugün bile Topkapı Sarayında görüldüğü gibi, etrafı 80.000 miskal altınla kaplanmıştır... Tahtta bulunan mücevherler arasında bilhassa yeşil zümrütler, gök yâkutlar ve mavi firûzeler, göz kamaştırmaktadır. Önce Hâace-i sultanı (Padişah Hocası) ve Şehzadelerin Hocaları gelip, Müslümanların Halifesinin Bayramını tebrik ettiler...

Sonra Kırım Hamzâdeleri (Han oğulları...)

Sonra Nakib'-l Eşraf

Sonra Üzengi Ağları ve diğerleri, etek öptüler...

Sonra ŞEYHÜL'İSLÂM Çivizâde Hacı Mehmed Efendi geldiler. Sadece başıyla selâm vererek (IYD-İ Said) kurban bayramı tebrikinde bulundular...

Sonra Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri ve diğer ûlema (âlimler) geldiler.

Sonra Kaptânı Deryâ Kılıç ali Paşa geldi.

Sonra Teşrifatçıbaşı eşik öptü. Merasimin bittiğini arzetti...

Daha önce Arz ODASI'nda padişahın elini öperek Bayramlaşan Veziriâzâm Kanijeli Siyavuş Paşa ve kubbealtı vezirleri geldiler...

Hep birlikte AYASOFYA CÂMİİ'ne Bayram Namazı kılmak üzere yola çıktılar...

O sırada Mehter vurmakta, Bayram topları atılmakta ve dünyanın bütün minârelerinde, TEKBİR ve Bayram Sâlaları verilmekte idi...