Mühim anlarda, mühim adamlar iş başına getirilir. Zaten onlar, ancak böyle zamanlarda görev kabul ederler. Vazifelerini yaptıktan sonra, tekrar köşelerine çekilirler.

Osman Paşa, pek kıymetli bir Devlet adamıydı. Babası Özdemir Paşa, SAN'A Fâtihi; anası ise, Halife soyundan geliyordu.

Orduyu Hümâyûn'la birlikte 29 Ekim 1585'de Tebriz'den İstanbul'a hareket etti. Tebrizde kalan askercikleri ağlıyorlardı. Çünkü bir daha o'nu göremiyecekleri belli idi. Hepsiyle teker teker helÂlleşti. Bütün servetini, ''Allah rızası için savaşan'' (Peygamber Ocağı) ERLERİNE taksim etti. 10 milyon Akça tutan bu meblağ, sadece Gâzâlarda elde ettiği kendi hissesi değil; babasından kalan büyük mirası da kaplıyordu. Hayatta olan anacağı, hanımı ve tek kızına; sadece İstanbul'da oturdukları evi bıraktı.

29/30 Ekim 1585 gecesi; ''Gâzi'' Özdemiroğlu Osman Paşa son nefesini verirken, son sözlerini söyledi.

LA İLÂHE İLLALLAH... MUHAMMED'ÜN RESÛLULLAH...

Vasiyyeti üzerine 30 yıllık Atı ''Kara Kaytas''la, DiyarıBekr'e götürüldü. Türbesine defnedildi.