Özdemiroğlu Osman Paşa, 300.000 Km büyüklüğündeki Kafkas fütûhatını tamamladı. Şimdi sıranın, Tebriz'e (Batı İran) geldiğini söylüyordu. Fakat bunu Padişaha, bizzat anlatması gerekliydi.

Kafkasyaya hareketinden 6 yıl sonra, derseadet'e döndü. 28 Haziran 1584 günü İstanbul halkı, bu '' Büyük Askeri'' çılgınca karşıladı...

Kahramanlığı dillere destan olan Özdemiroğlu, bir hafta sonra Cihan sultanı tarafından kabul edildi. III. Murad Hân, kendisini ''Yalı Köşkü''nde özel olarak karşıladı.

- Safâ geldin Osman Paşam ... Safâlar getirdin... Buyur otur dedi.

Özdemiroğlu, ayakta duruyordu. Ancak 4 defa ''padişah ısrarı''ndan sonra, oturabildi. Sultan:

Gazâ ve cihâdlarını bir de senin ağzından dinlemek isteriz, dedi.

Osman Paşa mahcûbiyetle:

- Bizim ne haddimize Devletlûm... Cenâbı Hakkın inâyeti ve Sultanımın ''helâl lokma yedirdiği'' Gâzilerin himmeti berekâtıdır...

- Hele şu ''Meş'aleler Zaferi''ni tafsil eyle...

deyince, Özdemiroğlu dayanamadı. Müzahidlerin ''karanlık geceyi'' nasıl aydınlattıklarını, bir bir anlattı. O söyledikçe padişah, heyecandan yerinde duramıyordu. Belindeki murassâ (mücevherli) kılıç ve hançerini çıkardı. Kavuğundaki ''padişah'' sorgusuyla birlikte, bu eşsiz kahramana verdi:

- Anamın ak sütü gibi, helâl olsun Osman... dedi.

Bu sohbet ve kucaklaşma 4 saat sürdü.

20 gün sonra ''Mührü Hümâyûn'' büyük kahramana emânet edildi. Artık padişahtan sonra Devleti Aliyyenin ikinci adamıydı.

Veziriâzâm olmuştu.