Özdemiroğlu'nun, Safevilere karşı verdiği 4'cü ve en büyük Meydan Muharebesidir. İki ordu, Şirvan ve Dağıstanı ayıran ''Samur Irmağı'' güneyinde karşılaştılar. Safeviler 50.000 atlıdan müteşekkildi. Osmanlı ordusunun müktarı tam olarak bilinmiyor. Fakat düşmanın, daha fazla olduğu muhakkaktı.

Osman Paşanın sağ kanadına, Sivas Beylerbeyi, sol kanadına Kefe Beylerbeyi, kumanda ediyorlardı. Düşman komutanı ''İmamkulu Hân'' idi. 8 Mayıs 1583'te çarpışmalar başladı. Çok kanlı geçen muharebede Osman Paşa, kat'i neticeyi almak istiyordu. Bu sebeple, geceleri de, çarpışmalara devam etti. Binlerce MEŞ'ALE yakıldı. Gündüz gibi aydınlanan Şirvan ovaları, ''kanlı geceler'' yaşadı.

Üç gün üç gece süren çarpışmalar, hiç bitmeyecek zannediliyordu. Nihayet 11 Mayısta,Özdemiroğlu'nun askeri dehâsı kendini gösterdi. Yorgunluktan bitab düşen Safeviler üzerine, ''Toptan Hücûm'' emri verdi.

Yeni Osmanlı yardımı geldiğini zanneden düşman, kaçmaya başladı. Bozgun halindeki askerlerine İmamkulu:

-Şâhın çöreği, sizlere harâm olsun! Nereye kaçarsınız? diye bağırıyordu. MEŞ'ALELER SAVAŞI ile Özdemiroğlu, bölgeyi tam olarak temizlemişti.

Fakat bu gayretin asıl kazancı, ERİVAN olmuştu. Şimdi Ermenistan denilen bu bölge, Osmanlı hakimiyetine geçti. O zaman bile ermeniler küçük bir azınlık idiler.

Osman Paşanın, ''Osmanlı Devletine'' burası, son kafkas armağanıdır.