Kuzey Azerbaycan yolunu kapatmak isteyen Safeviler, büyük bir ordu gönderdiler. Kumandanları Emir hân idi. Maiyyetinde İmamkulu Hân, Ensâr Halife, Şeref Hân ve ''Tokmak yiyen'' Tokmak Hân bulunuyordu.

 

Kür nehrinin ''KOYUN GEÇİDİ'' mevkiinde, osmanlı ordusu bekliyordu. Başlarında Özdemiroğlu Osman Paşa bulunduğu için, Mücâhidler pek neş'eli idiler. Erzurum Beylerbeyi Behrâm Paşa, Diyarı Bekr Beylerbeyi Derviş Paşa, Halep Beylerbeyi Mehmed paşa ve Dulkadir Beylerbeyi Mustafa Paşalar; Özdemiroğlunun maiyyetinde idiler.

9 Eylül 1578'de iki taraf, Koyun Geçidinde karşılaştılar. Özdemiroğlu, iki saat içinde Safevileri bozdu...

 

5.000 ölü, 5.000 yaralı veren düşmanın geri kalanı, Kür nehrinde boğuldular. (Şeki) ve (Ereş) Kaleleri alındı. Serdâr burada 1 haftada büyük bir kale inşa ettirdi. İçine 100 top konuldu... Sonra (Bakû) şehri dahil, bütün Kuzey Azerbaycan Osmanlı hâkimiyetine girdi. Osmanlılar, Hazar Denizin ''yeşil'' sularını sevinçle seyrettiler.

 

Şimdi hareket, ya güneye (Tebriz) veya kuzeye (Dağıstana) olacaktı. Osmanlılar, kuzeyi tercih ettiler. Çünkü Dağıstanda Sünni Müslüman Türkler yaşıyorlardı. Oranın merkezi (Demirkapı), ilk hedefti. Buraya İranlılar (Derbend), Araplar (Bâb'ül Ebvâb) diyorlardı.

 

Fetihden sonra Dağıstan ve Şirvan birleştirildi. Büyük bir beylerbeyliği kuruldu. Başına ''Vezir'' pâyesiyle, Özdemiroğlu Osman Paşa getirildi. Bu makamı, Diyarı Bekr ve Haleb Beylerbeyleri kabul etmemişlerdi. Sebebini soranlara, Özdemiroğlu şu cevabı verdi:

 

- Ülkeleri fethetmekten daha ömenlisi; o ülkeleri elde tutmaktır. Muhafaza etmektir.