Orduyu Hümâyûn, 1578'in 1 Temmuz günü Erzurumun CİNİS köyünde Ordugâh kurdu... Serdâr, Lala Mustafa Paşa; Muavini (Kurmay Başkanı) Özdemiroğlu Osman Paşa idiler.

Üç yıl önce ''Fevkâlede'' Elçi olarak, Derseadet'e hediyeler getiren Tokmak Hân, şimdi karşılarında idi. İran ordularının, Azerbaycan Başkomutanı olmuştu. Osmanlı harekatını durdurmak için, Kars civarında ÇILDIR'a geldi.

Serdâr, Tokmak Hânla çarpışma görevini; Osman Paş'ya verdi. Çünkü Özdemiroğlu, kendisinden daha iyi ''Kumandan'' idi. (Böyle bir ordu yenilebilir mi? Emâneti ehline veren bir kumandan, mağlup olur mu?...)

Müslüman- Türk ordusu ilerledikçe, birçok Safevi Kalesi de ele geçiriliyordu. Özdemiroğlu'nun maiyyetinde; Erzurum, Dulkadir, Diyarbakır Beylerbeyleri bulunuyordu. Ardahan Sancakbeyi ile Bayburt Alaybeyi de, ''Öncülük'' yapıyorlardı.

Safeviler ''Çıldır'' da, çıldırmak üzere idiler. Çünkü biliyorlardı ki, bu savaş kaybedilirse, ''Kafkasya'' Osmanlı olacaktı. Osman Gâzi'nin adaşı Osman Paşa'nın oyalanacak vakti yoktu. Türklerin ''Zafer ayı'' Ağustosun 9.cu günü, TOKMAN Hân, osmanlı tokmağını yedi. Beşbinden fazla ölü vererek ''Muharebe'' meydanını perişan terketti.

Bu zafer üzerine Gürcistan Kralı Davit, memleketini terketti... İrana kaçtı. Gürcüler o zaman Ortodoks olup, İrana tâbi idiler. Başkentleri TİFLİS idi. Bu şehir şimdiye kadar, Osmanlı hâkimiyetine alınamamıştı.

Kralları kaçan Tiflisliler, Taht şehrinin kapılarını; Özdemiroğlu Gâzilerine sonuna kadar açtılar. 29 Ağustos 1578 Cuma Hutbesi, '' Edirne Selimiyesi'' Hatibi (Vâlihâ Efendi) tarafından okunmuş, ve III. Murad Hâna dua edilmiştir. Tiflis, Özdemiroğlu'nun ilk Kafkas hediyesidir.