Kaynarca Muahedesinden sonra (1774)' te ikinci defa ''Kaptânı Deryâ'' tâyin olundu.

Yenipadişah I. Abdülhamid Hân nezdinde, o kadar itibarı vardı ki, Veziriâzâmlar dahi gölgede kaldılar.

Devlete sâdık, dürüst, açık sözlü, icraâtında şiddetli ve atak bir paşa idi. Memleketin neresinde bir fitne çıksa, gözünü kırpmadan üstüne, Cezâyirli Gâzi Hasan Paşa yürürdü...

1775'te Suriye'yi karıştıran fitneyi söndürmek için, Akkâ'ya gitti. Asilerin kellesini kesip, Asitaneye (İstanbul'a) yolladı.

Morada çıkan kargaşalıkları bastırmak da, o'na verildi. Tripollçe'de kazandığı kat'i muvaffakiyet üzerine, oranın gelirleri kendisine bağışlandı 1779.

1788'de Mısır'a gönderildi. İsyan eden iki ''Emir üzerine vardı. Tekrar tekrar mağlup etmesine rağmen, af dileyen (Asi Beyleri) affetti. Böylece oları da Devlete bağlamış oldu. Zaten (Rus Harbi) dolayısıyla, Der'seadete çağırılmıştı.

Bunca (ceng'ü cidâl) arasında Cezâyirli Gâzi Hasan Paşa değişik faaliyetler de göstermiştir. Meselâ (Kalyoncu Neferlerinin) derlitoplu yatacakları, bir yerleri yoktu. Kasım Paşa ve Galatadaki ''Bekâr Odalarında'' kalıyorlardı. Bir (Barınak) şarttı.

İstanbul ''Tersane Meydanında'' Kalyoncu Kulluğu Kışlası'nı yaptırdı. Bütün masrafları, bizzat kendisi karşıladı. 1784'te açılan Kışla, hala durmaktadır.

Bugünde Bahriye askerlerine, Gâzi Cezâyirli'nin inanılmaz hikayeleri anlatılır durur.