Gâzi Hasan Paşa gençliğinde, Cezâyire gitmişti. Sırf ''Yiğitlerinin Şöhretini'' duyduğu için, orayı görmek istiyordu. Birçok hayırlı işler başardı. Derseâdete (İstanbul'a) dönüşünde artık ''Cezâyirli'' lakâbıyla anılmaya başlandı.

 

''Çeşme Faciasında'' iki Rus kalyonu, Hasan Paşanın teknesine rampa ettiler. Osmanlı Leventleri ikiye ayrılıp, düşman gemilerine çıktılar. Kanlı çarpışma sırasında, Hasan Paşa yaralandı. Fakat belli etmeyerek teknesine geçti...

Rus gemilerinde yangın çıkmıştı. alevlerin sirâyeti üzerine, Gâzi ''Cezâyirli'' Hasan Paşa, kılıcını ağzına aldı. Kendi cephaneliğini ateşledi. Korkunç infilâklar arasında, 3-5 fedaisiyle birlikte sulara atladı. Sahile varmak üzereyken, Rus gemileri de havaya uçtular...

 

Aldığı emir üzerine, yaralı olarak Çanakkaleye vardı. Vaziyeti Bâbıâliye duyurdu. Ruslar (Limni Adasını) işgal edince; ''Düşmanı uzaklaştırma'' görevi gene ona verildi. ''Cezâyirli'' ancak 800 kadar fedâi ile, Limni'yi kurtarmış ve Rusları kaçırmıştır.

 

Bâbıâli'nin müşâviri hatıralarında, bu hareketi Çılgınlık olarak tavsif eder. Hasan Paşanın zaferine bütün dünya hayret etmiştir.
Bunun üzerine ''Boğazlar Seraskerliği'' de ûhdesinde olmak üzere, Kaptânı Deryâlığa tâyin edilir... 1770.