''... 70 yaşlarını geçmiş KILIÇ ALİ PAŞA, çok güzel koşumlu al al atının üzerinde, mübalağasız tığ gibi bir delikanlıyı andırıyordu...'' Bu sözler, o devirde Alman elçiliğinin papazı olarak, Derse'adet'te görevli Schwegger tarafından söylenmiştir.

 

Büyük türk Denizcilerinin sonuncusu olan Kılıç ali Paşa, Barbaros'un yanında Uluç ali adıyla deryalara açılmıştır. Daha sonra, Turgut Reis'in muavini olmuştur. Bilhassa bu devrede ahlak, bilgi ve cesaretiyle çok ün kazanmıştır. Asırların en büyük Sultanı Kanuni'den sonraki padişah II. Selim Han o'nun adını KILIÇ ALİ olarak değiştirmiştir.

Üçüncü Mehmed ve Üçüncü Murad devirlerinde de büyük hizmetler ifâ eden Kılıç ali Paşa, Donanmayı Hümâyûn'un başına getirilmiştir. 15 yıl bu büyük mevkiin hakkını, en mükemmel şekilde edâ ettikten sonra, şan ve şerefler içinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

 

Sayısız deniz zaferlerinden kazanılan ganimetle, kendisi de çok zengin olmuştur. Buna karşılık, devrinin en büyük hayır sahiplerinden birisi idi. Haremi Selime Hatun dahi, aynen kendisi gibi çok cömert idiler...

 

O zamana kadar denizle kaplı olan TOPHANE'nin, büyük kısmını toprakla doldurtmuş ve denizden kazanılan bu kara parçasına, gene denizden kazandığı helâl serveti ile, tertemiz bir câmi yaptırmıştır. Kendi adını taşıyan bu mübârek Câmiin mimarı da KOCA SİNAN'dır.


Vefatından sonra bütün varlığını DEVLETİ ALİYYE'ye helâl eden, büyük imanlı Denizcinin, Tophanedeki Câmiine bugün bile giden mü'minler göreceklerdir ki, oradaki cemaat, emsallerinden daima daha fazladır.

 

Cenabı Hakk, o câmii yaptıranlardan da, orada namaz kılanlardan da razı olur İNŞAALLAH.