Zaman zaman Deniz kuvvetlerimiz tarafından, ÇAKA BEY Manevraları yapılır. Kimdir Çaka Bey?... Niçin Deniz Kuvvetlerimiz, o'nun adına saygı gösterir? Gençlerimiz, çocuklarımız öğrensin isteriz...
Güzel Türkiye'mizi bizlere kazandıran ALPARSLAN Gâzi'nin emriyle, ''Başkumandan'' Kutalmışoğlu Süleyman Şâh, çok kısa zamanda bütün Anadoluyu küfürden ve kâfirden temizledi. İslâmın şânını yüceltti ve yaydı.

Fethettiği her beldeye âdil ve kahraman bir Bey'i Vâli tayin etti. İşte o  yiğitlerden biri olan ÇAKA BEY de, İzmir Vâlisidir.
ÇAKA BEY'in tek gayesi: En büyük Hıristiyan devleti olan BİZANS'ı yıkmaktı. Bunun için her çareye başvuruyordu. Bizans sarayını iyice tetkik için, mahsus esir bile olmuştu. İmparator Nikeforos'un gözüne girmiş, Yunancayı çok iyi öğrenmiş, birçok ünvan ve imtiyazlar almıştı. Aleksi Kommen tahta geçince, o da İzmir'e dönmüş ve hada hızlı çalışmaya başlamıştı. İlk iş olarak 40 parçadan müteşekkil, kuvvetli bir donanma inşâ ettirmişti. Çünkü Selçuklular, karadan, Bizans'ı zaten kuşatmışlardı. O da Ege ve Marmaradan saldırırsa, Konstantinopolis'in işi, 500 yıl önce bitirebilirdi.
Çaka Bey, Ege Adalarını fethetti. Sakız, Sisam, Midilli ve Rodos, artık Müslümanların idiler... Bizanslı amiraller Niketas ve Dalassenus, feci mağlubiyetlere uğradılar.
Bin yıllık doğu roma imparatorluğunun can çekiştiğini farkeden imparator, Kudüs'ü bahane ederek, bütün Avrupa Hıristiyanları imdada çağırdı. Böylece Haçlı Seferleri başladı!...
Bizans dahi da ancak bu sebeple, ÇAKA Bey'den kurtulabildi.