Türk tarihinin en şanlı denizcilerinden birisi de PİYALE PAŞA'dır. Bütün Osmanlı leventleri gibi, küçük yaşta bahriyeye katılmış ve eşsiz kabiliyet ve disiplini sayesinde, Kaptan'ı Deryâ'lığa kadar yükselmiştir. (1554)
Turgut Reis'le birlikte, Akdeniz'i karış karış parsellemişler ve düşmana aman ve zaman vermemişlerdir... Fransaya yardım- evet şimdi, ermenilerin hamisi Fransızlara yardım için emir alan Piyale Paşa; bu görevi en iyi şekilde ve sonuna kadar yerine getirmiştir.

Akdeniz de o günkü Türk üstünlüğünden ürken Avrupalılar, birleştiler... İspanya, Papalık, napoli, Cenova, Florensa ve Malta Şövalyeleri, büyük bir Haçlı Donanması meydana getirdiler... CERBE adasını bastılar...
Piyale Paşa, donanmayı HümÂyûn ile yetişti ve Cerbe'yi geri aldı. En büyük deniz zaferlerimiz arasında sayılan bu zafer, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından, muntazaman kutlanmaktadır.
Piyale Paşa 1573 yılında, 220 parçadan meydana gelen donanmayla, son seferine açıldı. Meşhur denizci Kılıç Ali Paşa da yanındaydı. Bütün Akdenizi mübârek SEHER YELİ gibi dolaştılar... Venedikle sulh yapılması üzerine, Cihanın Payitahtı, Der'seâdet'e döndü... bu sırada hanımının ağabeyi Üçüncü MURAD, tahta geçmişti. Kendisini ikinci Vezirliğe tayin etti. 2 yıl daha yaşasaydı, Vezir'i Âzâm olabilirdi. Fakat 1578 yılının soğuk bir ocak gününde, rûhunu HAK'ka teslim eyledi...
Bugün bile ekseriya denizcilerin namaz kıldığı, İstanbul Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Câmii yanındaki türbesine defnedildi. Eyüb Sultan'da, Sakız adasında ve Kilitbahir'de de birer câmi yaptırmıştır... Oralarda kılınan her namazdan sonra okunan her FATİHA, şüphesiz PİYALE Paşa'nın rûhuna da ulaşıyor...