Müslüman Türk Denizcileri arasında Kemal Reis, ilk sıralarda sayılır.
Akdenizde CERBE adasını, ''hareket üssü'' olarak seçmiş; sonra da İtalya, Fransa, Venedik, İspanya ve Kuzey Afrika sahillerini, adeta abluka altına almıştır... Hicri 900 yılında (!495) Devleti Aliyye, bütün Deryâ Kaptanlarını, Derseâdet'e (İstanbul'a) davet etti. Kemâleddin Reis bu tarihten sonra, Donanmayı Hümâyûn'un bütün seferlerinde faal rol oynadı.
1496 yılında, Adana- Tarsustaki Haremeyn (Mekke Medine) vakıfları gelirlerini, deniz yoluyla İskenderiye'ye götürdü. Yolda musallat olan Sen-Jan Şövalyelerini defetti. Fakat dönüşte onları, Rodos civarında yakaladı. Gemilerinin hepsini batırdı. Büyük amirali de esir ederek, İstanbul'a yolladı.
Venedik Muharebelerinde, inanılmaz başarılar kazandı. Bilhassa 21 Ağustos ''Holomiç Savaşı'' ile 25 Ağustos ''Papaz Burnu'' savaşlarında, büyük yararlıklar gösterdi.
1501'de Nevarin, 1504'te Rodos, 1507'de Mısır'da zaferler kazandı.
1510 yılında Trablusgarb'a gitti. Orada mel'anetlerde bulunan İspanyollara, hadlerini bildirdi.
Kemal Reisin, Donanmamıza getirdiği en büyük yenilik; uzun menzilli yopları, gemilerimize koydurmasıdır. bu sayede birçok (Deniz Zaferi) kazanılmıştır...
Yeğeni (Piri Reis) gibi birçok talebesi, kendisinden sonra o'nun yolunu takib etmişlerdir...
1511 yılında gene Rodos Şövalyeleri, asaletlerine uygun bir soygun yaptılar. Alâiyede, Mısır için depolanan malzemeyi yağmalamışlardı. İşte onları te'dib (edeplendirmek) görevi kendisine verildi. Gelibolu'dan hareket eden Kemaleddin Reis ve arkadaşları, yolda büyük bir fırtınaya tutuldular. Çok sevdikleri DENİZ, büyük DENİZCİLERİ sinesine çekti, kimseye bırakmadı...
Allah cümlesine rahmet eylesin.