Müstakbel Fâtih hazretleri buyurdular:
- Yenihisar cânibinden gemiler sürüp, Karadan Deryâya aşırmak...
Ve dahi, Bizans içindekileri şaşırtmak... diyordu.
Denizde ''Birleşik Haçlı Teknelerine'' karşı başarı kazanamıyan (Deryâ Kaptanı) değiştirildi. Osmanlı Teknelerini Sultan Mehmed, karadan yürütmeye niyetliydi...

O zamana kadar düşünülmesi bile imkânsız, bu cüretli hareket gerçekleşebilir miydi?
İmân ile, ihlâs ile çalışmanın, başaramıyacağı ne olabilirdi?
21 Nisan 22 Nisana bağlayan gece, 67 adet gemi, karadan çekilerek; soğuksu Halicine (Kasımpaşa'ya) indirildi. Bu indirilen, aslında Bizans kibrine darbe idi... Haliç ağzına gerilmiş zincire darbe idi...
18'i Harp Kadırgası olan teknelerin bir kısmı nakliye, diğerleri ''Hafif'' savaş gemileriydiler.
Tophane limanından (Kumbaracı yokuşu) çıkılarak, Tepebaşı yoluyla Kasımpaşa'ya indirildiler. Yağlı kızaklar üzerinde kaydırıldı veya yelken ve araba tekerleği kullanıldığı söylenir!... Neyle olursa olsun, gemiler karadan yürüdüler ve ''Zafer'' e çok yaklaşan Mübarek Orduyu, ''mânen'' en yüksek noktaya eriştirdiler.
O günleri gören ''Üsküdar'' lılar:
''- Şimdi beşyüz sene geçmiş, o büyük hâtıradan,
Elli üç gün de, o hengâme görülmüş buradan...
Sarfedilmiş nice kol kuvveti, gündüz ve gece!
Karadan sevkedilen, yüz gemi geçmiş Haliç'e...'' diye şiirler yazmış.
22 Nisan sabahı, ''Has bahçelerinin Havuzu'' sandıkları Haliç'te; Osmanlı Kadırgalarını gören Konstantin XI. onbir yerinden hançerlenmiş gibiydi.
Alelacele, ''Müstakbel'' Fâtih Hazretlerine, Elçiler yolladı.
''... Ne kadar çok olursa olsun, vergi vermeyi teklif etti. Yeter ki, sulh yapılsın...'' diyordu.
Fakat gelmiş geçmiş Fâtihlerin en Osmanlısı, cevap verdi:
''... Ya teslim olun, ya Müslim olun...
Ortodoks İmparator, az daha Mecusi (ateşperest) olayazdı! Bütün ateşi başına vurdu...
Meşhur (12' ler Meclisini) topladı. 12 papaz, akıl- birliği ettiler ki: Haliç'teki İslâm Donanması yakıla!...
Derhal, kiralık bir fedâi buldular, kiraladılar: Venedik'li korsan Ciacomo...
Fakat artık, Bizans Sarayındaki Kraliçeler bile, ''Fâtihin Çaşıtı'' casus olmuşlardı. Sultan Mehmed II. tedbirlerini aldırdı...
28 nisan gecesi yapılan baskın'da ''tetik'' davranan, Osmanlı Leventleri oldular... Paralı fedâi ve hempâları, Haliç'in dibini boyladılar.