OSMAN GÂZİ- Huy ve âdeti şu idi ki: Her 3günde bir aş pişirtir, yoksulları toplayıp yedirirdi.
Çıplakları getirtip, sırtlarına elbise giydirirdi.
Dul hatûnlara dahi, sadaka vermekten hiç vazgeçmezdi.
ORHAN GÂZİ- Huyu ve âdeti şu idi ki: Bir imâret (Aşevi) yaptırdı. Yoksullar gelip, istedikleri an ''aş'' yediler. Tek dileği, o yoksulların duâsını almaktı.
Ülemâyı (Âlimler) toplamak için de, Medrese (okul) yaptırdı. Toplanıp ilim okudular ve okuttular.
Ziyâde sevdiği Dervişler için de, Zaviyeler (İbâdet ve ikâmet edecekleri yer) yapıverdi. Nitekim ''Geyikli Baba) Câmi ve zaviyesini yaptırdı.

MURÂDI HÜDÂVENDİGÂR- Orhan Gâzi'nin oğlu Hünkâr'ın huyu ve âdeti:
Babası gibi o dahi İmâretler, Medreseler ve Câmiler yaptırdı.
Ziyâde sevdiği Dervişlere O dahi zaviyeler yapıverdi. Yenişehirdeki Postumpûş gibi...
Hüdâvendigâr Gâzi hangi şehirde olsa, Cuma günü namazdan sonra, yoksullara akça sadaka eyler ve paylaştırırdı.
YILDIRIM BÂYEZİD HÂN- Huyu ve âdeti o idi ki:
O dahi, babası ve dedesinin yaptığı imâretlerden ziyâdesini yaptırdı.
Câmi ve mescidleri dahi, ziyâdesiyle yaptırdı.
Onlardan fazla olarak, bir de (Ebû İshak) zaviyesi yaptırdı.
Yıldırım Gâzi dahi, her mübarek Cum'a günü, bulunduğu şehirde sadaka verirdi.
ÇELEBİ SULTAN MEHMED HÂN- Bâyezid oğlu Mehmed Hân'ın huyu ve âdeti o idi ki:
Yoksullar için Bursa'da, bir büyük İmâret yaptırdı.
Bir de büyük Medrese yaptırdı.
Her yıl Mekke ve Medine fukarasına, çok mal gönderirdi. Kendi memleketinde, Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübârek Medine'si yoksulları için; birçok Mülklerinivakfetmişti.
Olduğu şehirlerde, Cum'a sadakasını da vermeyi ihmal etmezdi.
İKİNCİ MURÂD HÂN GÂZİ- Huyu ve âdeti o idi ki:
Bursa'dan sonra Edirne ve başka şehirlerde dahi, yoksullar için imâret ve ulemâ için medrese yaptırdı.
Her yıl Kûdüs, Halilür-Rahman, Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere yoksulları için, 35000 altın gönderirdi.
Ankara bölgesinde, Balıkhisarı adlı büyük bir Sübaşılığın köylerini; Mekke yoksullarına vakfetmişti.
Bulunduğu şehirde her yıl 10.000 altını, kendi mübarek eliyle Seyyidlere paylaştırırdı.
Cum'a sadakasınıda, ölünceye kadar kesmedi.
(Allahü Teâlâ hazretleri, cümlesine rahmet eylesin)