İzmiroğlu giderilmeyince, memleket sizin olmaz...
Sultan Murad Hân'a böyle söylediler. O da, İzmiroğlu'nun düzenlerinden bıkmıştı.
(Aydın'ı) hep o karıştırıyordu.
Anadolu Beylerbeyi Oruç Beye ferman etti ki, hâinleri temizleye... Oruç Bey yanına Yahşi Beyi alarak, o taraflara yöneldi. Yahşı Beyin karındaşını, İzmiroğlu öldürmüştü. Lâkin Osmanlı askerini görünce, İzmiroğlu savaşamadı. Kaçtı. İpseli Kalesine girdi, oturdu.
Oruç Bey de, üstüne varmadı. O ülkeyi TIMAR ER'lerine dağıttı.
Osmanlı paşaları dönünce hâin, hâinliğine devam etti.
Bozgunculuğu eksik olmadı.
Sultan Murad buyurdu:
Bu İzmiroğlu ne zaman dek, fitne sürecek? Ya onun hakkından gelin. Yoksa sizin hakkınızdan gelirim.
Paşalar cevap verdiler:
- Oruç Bey sizlere ömür... Yerine geçirdiğin Hamza Bey gayretlidir. (Allahın inâyeti, sultanımın Devleti) sayesinde, ol fitneyi söndürebile...
Tezcek haber salındı. Hamza Bey, askeriyle yürüdü. İpseli Hisarı üzerine vardılar.
İzmiroğlu, çerisini topladı.
Cenk sırasında, hisara kaçtı, gizlendi. Askeri kalmayınca:
- Gel seni, Hünkâra yollayalım.
diyerek getirdiler. Hamza Beyin Çadırında, Yahşı Bey O'nu aldı. Cellâda teslim eyledi. Kesik kellesini gören hisar halkı teslim oldu. Hak yerini buldu. Yahşı Bey:
Bir diyarda iki baç olmaz. Cümlemizin başı, sultan murad Hân'a fedâ olsun... dedi, bitirdi.