Bâyezid Hân ki, bursaya döndü.
Hamideli halkı çıka geldiler. Feryad ettiler:
- Sultânımız!...
Karamanoğlu, hâlimizi perişan ediyor. Cümlemize zûlmediyor...
dediler.
Bâyezid Hân dahi gayretlenip:
- Hak teâlâ yardım ederse, varayım. Onu insâfa getireyim, dedi.
Büyük ordu topladı... Karamana yürüdü.

Karamanoğlu kaçtı. Taşeli'ne gitti.
Bâyezid Hân vardı. konya üzerine kondu.
Harman vaktiydi şehrin kapılarını örttüler. Lâkin şehrin meydanlarında arpa, buğday çeç'leri yığılıydı.
Askerler, Hisara yaklaştılar.
- Gelin, bize arpa saman satın. Atlarımızı doyuralım. dediler.
Konyalılar ''Harp hud'adır'' diye düşündüler...
Gene birkaç adam yolladılar.
- Bakalım sözlerinde er'midirler... Yoksa hile mi ederler?
dediler.
Bâyezid Hân dahi adamını saldı:
- Kimseye zarar erişmeye. arpa- saman sahipleri, diledikleri gibi satalar...
buyurdu.
Öylece oldu. Satanlar sattı, akçalarını aldılar.
Şehir halkı bu ''adâleti'' görecek, HİSAR kapılarını açtı. Fetih tamamlandı.
Bâyezid Hân dahi küffâr illerine ''Sefer eyledi''...