Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Tarihî Hikâyeler

Növbet Vurulma Zamanı

''...Osman Gâzi, hisarı aldı. Tekfûrûnu tuttu. Çokca hediyelerle Kardeşi Oğlunu, Selçuk Sultanı Alaeddin'e yolladı. Sultânın dahi ferahlığı ziyâde oldu. Osman Gâziye o da Sancak, Otağ, cins Atlar ve Silâhlar gönderdi.

Elçiler, Sancağı getirdiği vakit, ikindi zamanıydı. Növbet vuruldu. Osman Gâzi, növbet vurulurken ayakta durdu. Taa şimdiye dek Hânedân-ı âli Osman (Osmanlı Hanedan ailesi) sefer zamanı Növbet vurulsa, ayakta dururlar...

Osman Gazî'nin Kılıcı

Şeyh Edebali karşısında oturan, Osman Gâzi'nin rüyasını tabir etti. O sırada yanında bir talebesi vardı. Adı, Durduoğlu Kumral Dede idi. Şeyhin yanından çıkınca, Osman Gâziye dediki:

- Ey Yiğit..

Allahın izniyle, sana Padişahlık verildi. Bunun şükrünü edâ etmen gerekmez mi?

Koca Osman cevap verdi.

Kadı Tayîni

''-Dicle kenarında bir kurt, kuzuyu kapsa... Hesabını nasıl vereceğim!..'' diye düşünen, Peygamberimizin ikinci halifesi ÖMER'ül Farûk hazretleri zamanında, İslâma toprakları çok genişledi.

Hazreti Ömer adâlet işlerinin, en sür'atli ve âdil şekilde yerine getirilmesi için Basra, Kûfe gibi şehirlere Kadı'lar tayin etti. Hepsine nasihat ve itimat eyledi. Vazifesinde ihmali görülenleri de affetmeyeceğini ilâve etti. 1400 sene önce, Devletin Adli kuvvetleri ile İcra kuvvetlerini ayırmış oldu.

Kumral Abdal

Kumral Abdal adında bir ehli hâl var imiş. Bursa Yenişehir taraflarında otururmuş. Derviş-Gâzileri Rûm köylerine gâzâ eder imiş.

Bir gün, kalb gözü açık büyük bir Zât ile görüşmüş. O zât, kendisine demiş ki: ''Allahü teâlâ Osman Gâzi nâm Bahadıra. Bir büyük devlet ihsan buyurdu. Var müjdele''

Osman Gazî Adına İlk Hutbe

Osman Gâzi, Karacahisar Kalesini fethetdikten sonra, Dursun Fakih'i Hatib'liğe tayin etti. Şeyh Edep Âli'nin akrabası ve talebesi olan Dursun Fakih, büyük âlimlerdendi. Osman Gâzi ile bütün savaşlara katılır ve Mücahidlere namaz kıldırırdı.

Hicri 688 yılında bir Cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Allahü zül-Celâl'e hamd ve Resûlüne ve âline, ashabına salevâtdan sonra: Selçuk Sultanı ile OSMAN ŞAH Gâzi'nin adlarını birlikte söyledi. Osmanlılara Eskişehir de verilince Dursun Fakih, aynı şekilde Hutbe okumaya devam etti.

Osman Gazî'ye Gönderilen İki Berât

İslâm hudutlarının en sağlamı olan Söğüt vilayeti ve çevresi, bütün gelirleri ve idaresiyle Osman Gâziye verilmiştir. Zamanın büyük hükümdarları gibi ''gece ve gündüzümüzün şerefi, din ve dünyamızın kurtarıcısı'' sıfatlarıyla övülen Osman Gâzi'ye, Şah olarak hitabedilmiştir. Aynı meşhur da devlet memur ve âmirlerine ve tebâaya da hitap ile; OSMAN ŞAH'a itaat etmenin, Cenab'ı Hakka ve Selçuk Sultanı'na itaat sayılacağı bildirilmiştir. Hicri 683 Yılından itibaren vergilerin ve bütün işlerin, Osman Şah'a gönderilmesi emredilmiştir.

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

  • Konu Anlatım Videoları
  • Tarih ve Coğrafya Haritaları
  • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
  • Soru Bankası
  • Soru Çözümleri
  • Ders Notları
  • Dokümanlar
  • Proje ve Performans Ödevleri
  • Özel Dersler
  • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net