Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Tarihî Hikâyeler

Çaka Bey

Zaman zaman Deniz kuvvetlerimiz tarafından, ÇAKA BEY Manevraları yapılır. Kimdir Çaka Bey?... Niçin Deniz Kuvvetlerimiz, o'nun adına saygı gösterir? Gençlerimiz, çocuklarımız öğrensin isteriz...
Güzel Türkiye'mizi bizlere kazandıran ALPARSLAN Gâzi'nin emriyle, ''Başkumandan'' Kutalmışoğlu Süleyman Şâh, çok kısa zamanda bütün Anadoluyu küfürden ve kâfirden temizledi. İslâmın şânını yüceltti ve yaydı.

Kurdoğlu Hızır Reis Endonezya'da

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Muhasarasında, Kurdoğlu Müslihiddin Reis, Türk Donanması'na kumanda ediyordu. Müslih Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın çok eski bir dostu ve silah arkadaşıydı.
Oğluna (Büyük Ustasının) adını koyan ve Dünya denizlerine, yeni bir (Hızır Hayreddin) kazandıran, işte bu Müslih Reis'tir.

Piyale Paşa'nın Son Seferi

Türk tarihinin en şanlı denizcilerinden birisi de PİYALE PAŞA'dır. Bütün Osmanlı leventleri gibi, küçük yaşta bahriyeye katılmış ve eşsiz kabiliyet ve disiplini sayesinde, Kaptan'ı Deryâ'lığa kadar yükselmiştir. (1554)
Turgut Reis'le birlikte, Akdeniz'i karış karış parsellemişler ve düşmana aman ve zaman vermemişlerdir... Fransaya yardım- evet şimdi, ermenilerin hamisi Fransızlara yardım için emir alan Piyale Paşa; bu görevi en iyi şekilde ve sonuna kadar yerine getirmiştir.

Kemal Reis'in Vefâtı

Müslüman Türk Denizcileri arasında Kemal Reis, ilk sıralarda sayılır.
Akdenizde CERBE adasını, ''hareket üssü'' olarak seçmiş; sonra da İtalya, Fransa, Venedik, İspanya ve Kuzey Afrika sahillerini, adeta abluka altına almıştır...

Büyük Denizci Kemal Reis Nerelidir?

Coğrafyacıların Pir'i, PİRİ REİS'tir. Onun meşhur (Amerika Haritası) bütün dünya Üniversite ve Deniz Komutanlıklarında, baş köşeyi süsler. ''Kitâbı Bahriye'' adlı eseri ise, Coğrafya kürsülerinde ''Ders Kitâbı'' dır...
Piri Reis, büyük Denizci Kemal Reis'in yeğenidir.
Akdenizi (Müslüman-Türk gölü) haline getiren, Deniz Kurdlarımızın öncüsü odur.

Turgut Reis

Müslüman Türkler'in en büyük Kaptan'ı Deryâ'sı (Büyük Amirali) Barbaros Hayreddin Paşa, İtalya'nın Ceneviz Körfezi'ne, gün doğmadan süzüldü. En seçme Reisleri yanında idi.
Günlerden pazar olduğu için bütün Cenevizliler uykuda idiler. Hayreddin Paşa'nın Baştarda'sı (Amirallik Gemisi) ve 6 kadırgadan 7 pâre top patladı. bu 7 gülle, Ceneviz Doçu (Çumhurbaşkanı) Alessandro ile 6 şövalyenin saraylarındaki bacaları uçurdu.

Göbekli Burç'un Fethi-2

Yanlız bir hınzır baştopçuları vardı ki, sanatı ile pek mağrurlanırdı. Minârelere top atmaktan vazgeçmedi. Birgün:
- Hıristiyan azizlerin yardımı ile, ya o müezzinlerin kellesini ve minârelerini uçururum!... Ya da, bu sanatı bırakırım!...
Diye alay ederek, en büyük topunu doldurdu... Fitili ateşlemesiyle, koca top pâre pâre oldu. Böylece kâfir baştopçu da, hamur haline geldi. Kendinden başka, bir düzüne yardımcısı da, cehenneme gitti.

Göbekli Burç'un Fethi

Barbaros Hayreddin Paşa, ada kumandanına bir mektup yolladı:
''- Selâm Hüdâ'ya uyanlara olsun...
Nâmem eline vardıkta bilesin ki, size on günlük mühlet verdik. Adadan bir (hilâl) dahi almadan çıkıp, gidesiniz. Yok kalırsanız, Hak teâlâ şu zaif kuluna yardım eder de, fetih müyesser olursa; cümlenizi esir eyleriz. sonra bildik, bilmedik demiyesiniz!... diye yazdı.

Cezayir Beylerbeyliği ve Fransa

Osmanlı Devletinin CEZAYİR Beylerbeyliği, gayet kuvvetli bir Donanmaya sahibti. O kadar ki, Devleti Aliyye harb halinde olduğu anlarda, Cezayir donanması da sefere iştirak ederdi.
Bilhassa Akdenizi kontrol etme görevi, taa BARBAROS Kardeşler zamanından beri, Cezayir'e ait idi. Bu kontrollar sırasında, baha biçilemez ganimet, oraya akardı. Hatta Hollandalı ve İtalyan tüccarlar, cezayirden bu ganimeti alarak, Avrupaya satarlardı. Toskana büyük Dükalığı, bu yüzden çok zengin olmuştur.
Fransız, İspanyol, İtalyan ve İngiliz gemileri ve deniz ticareti, kat'i olarak Osmanlı/ Cezayirlilerin iznine bağlı idi.

Sen Pavlo'nun İnadı

Gâziler bağırdılar:
- Mayna eder misiniz (teslim olurmusunuz), yoksa göklere ağar mısınız (göüe uçuralım mı) ?...
Burç lâğımlarını zabt eden Barbaros'un Leventleri, İslâmın emrini yerine getirdiler. Burçtakileri havaya uçurmadan (teslim) teklifinde bulundular... Canlarını kurtarabileceklerini hatırlattılar.

Kırk Kişinin Gördüğü Rüyâ

''... Biz Cezayir'den giderken, ulemâ ve sulehâ ile vedalaştık:
- Elem çekmeyin! Hak teâlâ ecelden aman verirse, İnşa'ALLAH 3 seneye kalmaz yine görüşürüz... demiştik.
Bu söz üzerine onlar da, 3 seneyi bekler idiler. Bizim CİCEL'de olduğumuzu bilirler ve geleceğimizi ümid ederlerdi. Bunlar 40 kişi idiler. Amma üç yılın dolmasına 40 gün kala, yarısının fikirleri değişti:
- Çoluk çocuğunu alıp, nezaketle buradan varıp, Cicel vilayetini mamur eyledi. Donanmasını büyüttü. Zevkü safası, buradan iyidir! Hiç bu semtte bakar mı?... diyorlardı.

Tunus'un Alınması

Kırk pâre Tekne ile, Cezayir semtine gider olduk. Yolda bir (kaba kacağa sığmaz) rüzgar, bizi önüne kattı.
Benzerd limanına, geç- hâl ile eriştik.
O zaman kendi kendime:
- Yâ İlah'el âlemin!... Sana malûmdur ki, şu günâhkar kulunun, buraya uğramak niyetim yoktu. Bizi bu tarafa iletmenin, kimbilir nice hikmeti ola. Sen hayırlısını müyesser eyle Yâ Rabbim.

Ecel Terzisi Don Biçerdi...

Vakta ki kâfirler, karabulut gibi yetişti. İşte o zaman, padişahımın atiyyesi (armağanı) Tig-i ateştâbı (kılıcı) kılıfından yalın eyledim. Allah Rızası içün, kâfirle cihâda niyyet edip, kendimi kartal misali düşmanın kalb cânibine çarptım.
Çünkü İspanyol Kralı, Tunusta Halkülvâd önüne asker döküp, kanlı cenge başladı.

Preveze Zaferi

Bir de şu burcun üstüne, TOP koysak tedbir olmaz mı, demişler. Oraya top çıkarsak, en evvel kâfirlere kalb kuvveti vermiş oluruz. ''Bak osmanlı, baskından korkuyor'' derler...
Sözlerimi dinleyen Reisler hayretle:
- Devletlû paşamız... Hep başımız, sana bağlıdır. Hak teâlâ yaptığın işleri, ezeldeki takdirine uygun eylesin. Sen mücahid reisimize söz söyliyen her kim ise, cezalandır. Haddini bilmeyene bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir. Bizim başka şeyden haberimiz yoktur. Öl de, ölelim... Vur de, vuralım.
Tedbir dileyen 5-6 reis de Divanda idiler. Yüzlerine vurmadım. Amma vucutlarındaki bütün kılları, sanki çeşme gibi ter boşalttı...

Gemilerin Karada Yürütülmesi

Müstakbel Fâtih hazretleri buyurdular:
- Yenihisar cânibinden gemiler sürüp, Karadan Deryâya aşırmak...
Ve dahi, Bizans içindekileri şaşırtmak... diyordu.
Denizde ''Birleşik Haçlı Teknelerine'' karşı başarı kazanamıyan (Deryâ Kaptanı) değiştirildi. Osmanlı Teknelerini Sultan Mehmed, karadan yürütmeye niyetliydi...

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

  • Konu Anlatım Videoları
  • Tarih ve Coğrafya Haritaları
  • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
  • Soru Bankası
  • Soru Çözümleri
  • Ders Notları
  • Dokümanlar
  • Proje ve Performans Ödevleri
  • Özel Dersler
  • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net