9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Ortak Sınav Soruları

Adı    :

Soyadı :

................................................................. LİSESİ

201..–201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ

9. SINIFLAR II. DÖNEM I. (ORTAK) SINAV SORULARIDIR

PUAN

Sınıfı :

 

No     :

 

1-Dünyayı enine kesen çizgilerdir, 90 Kuzeyde,90 Güneyde toplam 180 tanedirler. Başlangıçları Ekvatordur.

Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmiştir?

 1. Kutuplar
 2. Ekvator
 3. Meridyenler
 4. Paraleller
 5. Dönenceler

2-

I. İnsanların içinde yaşadığı katmandır

II. Su buharı sadece bu katmandadır

III. Hava olayları sadece bu katmanda oluşur

Yukarda bahsi geçen atmosfer katmanı hangisidir?

 1. Stratosfer
 2. Mezosfer
 3. Troposfer
 4. Ozonosfer
 5. İyonosfer

3-Aşağıdakilerden hangisi bir İç Kuvvet değildir?

 1. Dağ oluşumu
 2. Kıta oluşumu
 3. Rüzgar oluşumu
 4. Depremler
 5. Volkanizma

4-

Yukarıdaki şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırında meydana gelen değişiklik gösterilmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yörüngenin elips şeklinde olması
 2. Dünyanın şekli
 3. Günlük hareket
 4. Yıllık hareket
 5. Bakı ve Eğim

5-Aşağıdakilerden hangisi doğayı oluşturan dört unsurdan biri değildir?

 1. Atmosfer
 2. Litosfer
 3. İyonosfer
 4. Biyosfer
 5. Hidrosfer

6-

Yukarıdaki haritada işaretli P ve R noktalan arasındaki yükselti farkı kaç metredir?

 1. 40
 2. 80
 3. 120
 4. 160
 5. 200

7-Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi yerel rüzgârlardandır?

 1. Batı rüzgârları
 2. Kutup rüzgârları
 3. Alizeler
 4. Musonlar
 5. Meltemler

8-Aşağıdakilerin hangisi Ekvatoral iklimin özelliklerinden biridir?

 1. Kar yağışlarının çok görülmesi
 2. Yıllık yağış miktarının az olması
 3. Yıllık sıcaklık farkının az olması
 4. Günlük sıcaklık farklarının fazla olması
 5. Yağışların belli mevsimlerde toplanması

9-Bir yerin sıcaklık değeri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 1. Enleminin
 2. Yüksekliğinin
 3. Nem miktarının
 4. Kayaç cinsinin
 5. Rüzgâr yönünün

10-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerdeki atmosfer basıncının değişmesine yol açan temel etkenler­
den biridir?

 1. Soğuma
 2. Bakı
 3. Yağış
 4. Yükselti
 5. Enlem

11-Yeryüzünde atmosfer basıncı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki yoktur?

 1. Enlem
 2. Boylam
 3. Sıcaklık
 4. Rüzgâr
 5. E)Yükselti

12-Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelere örnek olarak verilemez?

 1. Yayla
 2. Kom
 3. Kasaba
 4. Divan
 5. Ağıl

13-Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi kayaçların çözünmesi ile meydana gelir?

 1. Hörgüçkaya
 2. Tafoni
 3. Sarkıt
 4. Dolin
 5. Tombolo

13-Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetler arasında yer almaz?

A) Dalgalar

B) Akarsular

C) Orojenez

D) Rüzgârlar

E) Yer altı suları

14-Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

 1. Akış hızı azdır.
 2. Derine doğru aşındırma yavaştır.
 3. Eğimi azalmıştır.
 4. Aşındırma gücü fazladır.
 5. Birikim şekilleri oluşturur.

15- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dış kuv­vetlerin etkisi ile oluşmuş aşınım şekilleri bir
arada verilmiştir?

 1. Mantar kaya - Delta ovası
 2. Sarkıt - Çentik vadi
 3. Sander düzlüğü - Barkan
 4. Falez - Yardang
 5. Peri bacası - Birikinti konisi

16-Aşağıdakilerden hangisi yerkürenin küresel şekline bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerden biri değildir?

 1. Bir yarısının aydınlık diğer yarısının karanlık olması
 2. Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
 3. Eksen hareketinin batıdan doğuya doğru olması
 4. Güneş ışınlarının yere değme açısının paralellere göre değişmesi
 5. Paralellerin çevre uzunluğunun kutuplara doğru azalması

17-Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinin özellikleri ülkemizde görülmez?

 1. Karasal
 2. Akdeniz
 3. Savan
 4. Ilıman okyanusal
 5. Step

18- Aşağıdakilerden hangisinde İklimin etkisi yoktur?

 1. Tarımsal etkinlikler
 2. Turizm olanakları
 3. Akarsu rejimleri
 4. Yer çekimi
 5. Enerji üretimi

19-

Yukarıda kesiti verilen yer şeklinin olduğu bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Epirojenez sonucu oluşmuştur.
 2. Tektonik depremler görülebilir.
 3. Graben alanı vardır.
 4. Kırıklı bir yapıya sahiptir.
 5. Ülkemizde Ege bölgesinde yaygındır.

20-Akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarına………………………….denir.

21-Akarsular eğimin azaldığı yerlerde ……………..……………………...oluşturarak akar.

22-Mağaraların tavanın çökmesiyle oluşan derin ve   dik çukurluklara…………………………….denir.

23-Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü……………………………………………dir.

24- Akarsuyun yatağını derine doğru aşındırabileceği en son seviyeye ………………………... denir.

25-Heyelana neden olan dört faktörü yazınız.

a)

b)

c)

d)

 

“Her sorunun tam doğru cevabı 4 puandır.”

Başarılar Dilerim

Yücel Kesen

Coğrafya Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN