9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Sınav Soruları

Öğrencinin Adı ve Soyadı        :

Numarası                              :

Aldığı Not                              :

201.... – 201.... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ

2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI

1.Dünyayı enine kesen çizgilerdir, 90 Kuzeyde ,90 Güneyde toplam 180 tanedirler. Başlangıçları Ekvatordur.

Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmiştir?

a) Kutuplar

b) Ekvator

c) Meridyenler

d) Paraleller

e) Dönenceler

 

 

2.


Haritada işaretli P ve R noktalan arasındaki yükselti farkı kaç metredir?

a) 40    b)80     c)120   d) 160  e) 200

 

3.Aşağıda verilenlerden hangisi iklimin doğrudan insan yaşamına etkisine örnektir?

A) Turizme    B) Ulaşıma     C)Giysilerine

D) Bitki örtüsüne     E) Ticaretine

 

 

4. I. İnsanların içinde yaşadığı katmandır

II. Su buharı sadece bu katmandadır

III. Hava olayları sadece bu katmanda oluşur

Yukarda bahsi geçen atmosfer katmanı hangisidir?

A) Stratosfer           B) Mezosfer C)Troposfer             D) Ozonosfer                E)İyonosfer

 

 

 

 

5.Aşağıdakilerden hangisi doğayı oluşturan dört unsurdan biri değildir?

a) Atmosfer                b) Litosfer

c) İyonosfer                d) Biyosfer

e) Hidrosfer

 

 

6.Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi yerel rüzgarlardır?

 

a) Batı rüzgarları         b) Kutup rüzgarları

c) Alizeler                   d) Musonlar

e) Meltemler

7.


Yukarıdaki şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırında meydana gelen değişiklik gösterilmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yörüngenin elips şeklinde olması

b) Dünyanın şekli

c) Günlük hareket

d) Yıllık hareket

e) Bakı ve Eğim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir İç Kuvvet  değildir?

a) Dağ oluşumu

b) Kıta oluşumu

c) Rüzgar oluşumu

d) Depremler

e) Volkanizma

Not: Test soruları 5 puandır..

9) Aşağıda boş bırakılan yerler uygun gelecek sözcükleri yerleştiriniz. ( 20 puan )

 

a) Magmanın yeryüzüne çıkmış haline ………….. denir.

b) Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsüne …………… denir.

c) Kırık dağların yüksekte kalan kısmına ……………… , alçakta kalan kısmına ………… denir.

d) Yıllık yağış miktarının çok düşük olduğu, kurak ve bitki örtüsünün fakir olduğu alanlara ……………… denir.

 

(10 puan)

10.

Yukarıda verilen sıcaklık ve yağış grafiğinin:

  1. İklimi                            :
  2. Bitki Örtüsü                 :
  3. Görüldüğü Yerler        :
  4. En Yağışlı Mevsimi      :
  5. En kurak mevsimi        :

11) Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörleri yazınız.(15 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Yoğunlaşma ve çeşitlerini yazınız. (15 puan)

Başarı isteyenindir. İstemenin ilk şartı çalışmaktır.

Yücel KESEN

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

 

BAŞARILAR ...

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN