9. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları


Aldığı Puan            :

Adı Soyadı             :

Sınıfı                      :

Numarası               :

201........-.201........ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ......................................................................... LİSESİ

9. SINIFLAR (A-B-C-D) COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1-Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Bunlar:

a)……………………………………………………………………..:Bu hareketi sonucunda……………………………………………oluşur.

b)……………………………………………………………………..:Bu hareketi sonucunda……………………………………………oluşur.

2-Yer kürenin kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendisine has şekline ………………………………………..denir.

3-………………………………………….tarihinde Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.

4-Yerel Saat hesaplamalarında …………………………………………………………den yararlanırız.

5-İklim olayları atmosferin ……………………………………………………………………….tabakasında gerçekleşir.

6-…………………………………………………orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.

7-Bir çizimin harita olabilmesi için;………………………………….,……………………………………,……………………………….’nun olması gerekir.

8-Dünya üzerinde toplam 360 tane……………………………………………,180 tane de ………………………………………..…..vardır.

9-Kitab-ı Bahriye ünlü Türk denizcisi ………………………………………………………………..’in en önemli eseridir.

10-Atmosfer içerisinde %21 ………………………………..,%78……………………………………..ve %1 oranında da ……………………………………………………………..bulunur.

11- Yurdumuzda ………………….…………………,………………………………………..ve ………………………………………..iklimleri görülür.

12-Türkiye’de kış mevsiminde 300 doğu boylamında yer alan ……………………………………….yerel saatini, yaz mevsiminde ise 450 doğu boylamında yer alan ………………………………….yerel saatini ortak saat olarak kullanırız.

13-Güneş ışınlarının …………………………………………………………………….düştüğü enlemlerde ısınma fazla olur.

14-Dünyanın güneşe en yakın konumda olduğu tarih 4 temmuzdur. DOĞRU MU?/YANLIŞ MI? .........................

15-Bir yerde iklim ne kadar çeşitli ise bitki ve hayvan çeşitliliği o oranda azalır. DOĞRU MU?/YANLIŞ MI? ..........

16-Denizlerde buharlaşma oranı arttıkça tuzluluk oranı da artar. O halde; Karadeniz Akdeniz’den daha tuzludur. DOĞRU MU?/YANLIŞ MI? .......................

17-21 Aralık tarihi GYK’de yaz başlangıcıdır. DOĞRU MU?/YANLIŞ MI? ……..............................................

18-Şubat ayının 28 gün, dört yılda bir ise 29 gün olmasının sebebini açıklayın.

 

19-Yüksekliği fazla olan dağların zirvelerinde yazları bile erimeyen kalıcı karların oluşmasını nedenleri ile açıklayın.

 

20-Yeryüzünde sıcaklığın dağılışında enlemin etkisini bir örnekle açıklayın.

 

 

 

PUANLAMA        : Tüm soruların doğru cevapları 5’er puan değerindedir.

SINAV SÜRESİ : Bir ders saatidir.

 

Başarı isteyenindir. İstemenin ilk şartı çalışmaktır.

Yücel KESEN

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

 

BAŞARILAR …

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN