Sosyal Bilgiler 7 Karma Test

Sosyal Bilgiler 7 Karma Test

1-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda tımar sahibinin yetkilerinden biridir?

A)Asker yetiştirme

B)Devlet bütçesini hazırlama

C)Vakıflar kurarak yoksullara bakma

D)Hıristiyan halkın çocuklarına İslamiyet'i anlatma

2-

I.Konserve

II.Seramik

III.Şeker

Yukarıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin ham maddesini tarım ürünleri oluşturmaz?

A)Yalnız I

B)I ve II

C)Yalnız II

D)II ve II

3-Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin yararlan arasında gösterilemez?

A)Devlete yük olmadan öğrenci yetiştirilir.

B)Üretiminde devamlı bir verimlilik sağlanır.

C)Vergi gelirlerini toplamada kolaylık sağlar.

D)Hazineye yük olmadan güçlü ordulara sa­hip olunur.

4-Coğrafî Keşifler, Dünyayı sosyal ve ekonomik açıdan değiştiren önemli bir olaydır. Keşifler sonucunda Avrupa gelişmiş, ancak İslâm Dünyası ekonomik olarak gerilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, İslam Dünyası'nın Coğrafi Keşifler sonucunda ekonomik ola­rak zayıflamasının nedenidir?

A)Önemli ticaret yollarının değişmesi

B)Hıristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde hızla yayılması

C)İslam Dünyası'ndaki ticari şirketlerin Avru­pa'ya doğru yer değiştirmesi

D)Avrupa nüfusunun hızla artmasına karşılık, İslâm Dünyası'nın nüfusunun azalması

5-Aşağıdaki haritada, ham maddesini Türkiye'deki bazı tarım ürünlerinin oluşturduğu fabrikaların kurulacağı şehirler gösterilmiştir.

A)Zeylin yağı fabrikası

B)Bisküvi fabrikası

C)Çay fabrikası

D)Pamuklu dokuma fabrikası

6-Bu ürünlerin Türkiye'deki yetiştirilme alanları dikkate alındığında, hangi şehrimizde kuru­lacak fabrikanın seçimi doğru yapılmıştır?

A)Aydın

B)Konya

C)Van

D)Rize

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN