Harita Bilgisi ve Ölçekler-Paraleller ve Meridyenler-Yerel Saat Hesaplamaları

1)1/500 000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak
gösterilmiştir Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-
lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?
A) 1/10 000 B) 1/100 000 C) 1/500 000
D) 1/1 000 000 E) 1/2 000 000
2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden
hangisi belirler?
A) Lejant

B) Kullanılan projeksiyon
C) Enlem ve boylam sistemi

D) Kullanılan sistem
E) Yerşekillerini gösterme biçimi
3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile
batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?
A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109
4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir  Bu uzaklık
haritada 5 cm olarak gösterilmiştir Fakat bir başka ha-
ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir İkinci hari-
tanın ölçeği nedir?
A) 1/220 000 B) 1/1 100 000 C) 1/1 400 000
D) 1/2 100 000 E) 1/4 400 000
5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Kroki daha ayrıntılıdır 
B) Planlar daha geniş alanları gösterir 
C) Planın ölçeği daha büyüktür 
D) Krokinin başlığı yoktur 
E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir 

1) 1/500 000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak
gösterilmiştir Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-
lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?
A) 1/10 000 B) 1/100 000 C) 1/500 000
D) 1/1 000 000 E) 1/2 000 000
2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden
hangisi belirler?
A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon
C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem
E) Yerşekillerini gösterme biçimi
3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile
batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?
A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109
4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir  Bu uzaklık
haritada 5 cm olarak gösterilmiştir Fakat bir başka ha-
ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir İkinci hari-
tanın ölçeği nedir?
A) 1/220 000 B) 1/1 100 000 C) 1/1 400 000
D) 1/2 100 000 E) 1/4 400 000
5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Kroki daha ayrıntılıdır 
B) Planlar daha geniş alanları gösterir 
C) Planın ölçeği daha büyüktür 
D) Krokinin başlığı yoktur 
E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir 

11- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A)   Haklarını
B)   Özgürlüklerini
C)   Sorumluluklarını
D)   Düşüncelerini

12- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
olur?
A)   Avrupa
B)   Türkiye
C)   Dünya
D)   Marmara Bölgesi
13- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
A.   Yükseltisi
B.   Ekvatora Uzaklığı
C.   Bulunduğu Kıta
D.   Denizlere göre Konumu
14.
I.    1/ 2.500.000
II.   1/4.000.000
III.   1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A.   I,II,III
B.   II,I,III
C.   II,III,I
D.   III,I,II
15- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor

16- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
a- 1929
b- 1931
c- 1928
d- 1932
17- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Hangi kıtada bulunduğu
B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
 D) Hangi yarım kürede yer aldığı
18-  I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
     II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
     III.Ülkemizin tarihini bilme,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
A)Yalnız I             B)Yalnız II         C)I ve II         D)I,II ve III
19-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
a)   1/5.000.000
b)   1/250.000
c)   1/50.000
d)   1/500.000
20-Hangisi olgu cümlesidir?
a)   İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
b)   Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
c)   Ankara Türkiye’nin başkentidir.
d)   Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.

21)I. Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez
Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerindedir.
Batı rüzgarlarının etkisindedir.
Yer şekilleri engebelidir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye’ nin özel konumu ile ilgilidir?

A) I – II B) I – III C) II – III
D) II – IV E) III – IV

22)K ve L merkezleri 30o Doğu Meridyeni üzerinde bulunmaktadır. K merkezi 30o Kuzey L merkezi ise 90o Kuzey paraleli üzerinde bulunmaktadır.

Buna göre iki merkez arasındaki uzaklık kaç km dir?

A) 666 B) 660 C) 111
D) 13320 E) 6660

23)21 Mart tarihinde E merkezinde Güneş 17.50’ de battığına göre A merkezinde Güneş saat kaçta doğar?
05.10 B) 06.30 C) 06.50
D) 05.40 E) 06.20
24) 21 Mart tarihinde Iğdır’ da Güneş 06.16’ da doğdu-ğuna göre 30o Doğu Meridyeni üzerinde bulunan İzmit’ te Güneş saat kaçta batar?

17.24 B) 19.16 C) 19.20
D) 18.20 E) 17.20

25)Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Yükseltilerinin aynı olmasına
B) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına
C) Enlem derecelerinin aynı olmasına
D) Yer şekillerinin benzer olmasına
E) Dönenceler arasında bulunmalarına

26Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır.
Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yerin kutuplardan basık olmasıyla
B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle
C) Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla
D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27’ lık açı bulunmasıyla
E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla

32)Yukarıdaki şekle göre, başlangıç meridyeni ile Yengeç dönencesinin kesiştiği nokta kaçıncı aralıkta yer alır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

33)Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır?

A) Gündüz süresi

B) Yerel saat
C) Güneş ışınlarının geliş açısı
D) Hâkim rüzgâr yönü
E) Yağış miktarı
(1992 – ÖSS)

34) P noktasında yerel saat 17.00 iken M ve L noktalarında yerel saat kaçtır?
A) 16.40 17.00
B) 16.10 17.20
C) 17.20 16.40
D) 17.00 16.40
E) 17.00 17.00
35)”X” kentinin yerel saat “Y” kentinden 2 saat 12 dakika ileridir. “Y” kentinin boylamı 10° doğu olduğuna göre “X” kenti hangi boylam üzerindedir?
A) 110° Doğu B) 43° Doğu C) 30° Doğu
D) 45° Doğu E) 23° Batı

36)10 batı meridyeninde yerel saat 12.20′dir. Aynı anda başka bir merkezde yerel saat 10.40 ise ikinci merkezin boylamı nedir?
A) 25 Batı B) 35 Batı C) 25 Doğu
D) 35 Doğu E) 15 Doğu

41- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A)   Haklarını
B)   Özgürlüklerini
C)   Sorumluluklarını
D)   Düşüncelerini
42- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
olur?
A)   Avrupa
B)   Türkiye
C)   Dünya
D)   Marmara Bölgesi
43- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir?

A.   Yükseltisi
B.   Ekvatora Uzaklığı
C.   Bulunduğu Kıta
D.   Denizlere göre Konumu
44-
I.    1/ 2.500.000
II.   1/4.000.000
III.   1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A.   I,II,III
B.   II,I,III
C.   II,III,I
D.   III,I,II
45- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor

46- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
a- 1929
b- 1931
c- 1928
d- 1932
47- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Hangi kıtada bulunduğu
B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
D) Hangi yarım kürede yer aldığı
48-  I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
     II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
     III.Ülkemizin tarihini bilme,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
A)Yalnız I             B)Yalnız II         C)I ve II         D)I,II ve III
49-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
a)   1/5.000.000
b)   1/250.000
c)   1/50.000
d)   1/500.000
50-Hangisi olgu cümlesidir?
a)   İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
b)   Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
c)   Ankara Türkiye’nin başkentidir.
d)   Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler

Facebook/SosyalBireyler

Popüler İçerikler

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN