Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav Test Soruları

............................EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ....................................... İ.Ö.O.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

 

1-Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

a-Bugün çok neşeliyim.

b-Ankara Türkiye’nin başkentidir.

c-Malatya çok güzel bir şehirdir.

d-Sınavda kopya çekmemeliyiz.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

a-Savaş tarihsel bir olgudur.

b-Savaşlar silahla yapılır.

c-Tarihin her döneminde savaşlara rastlanır.

d-Savaşların çıkma sebebi hükümdarların çıkarlarıdır.

 

3-Aşağıda verilen iklimlerden hangisi Türkiye’de görülmez?

a-Karasal İklim              b-Muson iklimi

c-Akdeniz İklimi              d-Karadeniz İklimi

 

4-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

a-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

b-Türk Tarih Kurumunun kurulması

c-Yüksek Öğrenim Kurumunun açılması

d-Türk Dil Kurumunun kurulması

 

5-Ekvator’un kuzey ve güneyinde, ekvatora paralel birer derecelik aralıklarla geçirilen dairelere ne ad verilir?

a-Paralel           b-Meridyen        c-Kutup             d-Dünya

 

6-1800 yılı kaçıncı yüzyılda yer alır?

a-18.yy.             b-19.yy.             c-20.yy.              d-17.yy.

 

7-Kâğıt ve mukavvanın geri dönüşümlü olarak değerlendirilmesi, aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin tüketimini azaltır?

a-Hava ve su     b-Madenler        c-Toprak           d-Ormanlar

 

8-Sorun ve şikâyetlerimizi yazılı olarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletme ile ilgili hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

a-Dilekçe hakkı                           b-Çalışma hakkı

c-Eğitim hakkı                            d-Seyahat hakkı

 

9-Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi, genelleme niteliği taşımaz?

a-Domates         b-Tahıl              c-Sebze             d-Meyve

 

10-Demokratik değerleri benimsemiş bir kişi, yukarıdaki davranış biçimlerinden hangisini benimsemez?

a-Konuşma        b-Çatışma          c-Uzlaşma         d-Tartışma

 

11-Aşağıdakilerden hangisi, Tüketici Hakları İhlâlleri karşısında kişilerin başvuracağı merkezlerden birisi değildir?

a-Tüketici Mahkemesi

b-Tüketici Hakları Derneği

c-Belediyeler ve Tüketici Sorunları Heyetleri

d-Köy ve Mahalle Muhtarlıkları

 

12-Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumunu ilgilendirmez?

a-Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada

b-Doğu ve batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkı olması

c-Kıyı bölgelerinin iç bölgelerinden daha çok yağış alması

d-Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü durumunda olması

 

13-Urartular’ın mezarlarını oda şeklinde geniş yapıp, içine eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a-Ticarette ileri gittiklerinin

b-Çok Tanrılı dinlere inandıklarının

c-Mimarlıkta geliştiklerinin

d-Ölümden sonra yaşama inandıklarının

 

14-Türkiye’de aşağıdaki endüstri bitkilerinden hangisinin doğal yetişme alanı en dardır?

a-Çay               b-Pamuk                       c-Zeytin             d-Tütün

 

15-Aşağıdakilerden hangisinde ölçek yoktur?

a-Harita                        b-Plan               c-Atlas             d-Kroki

 

16-Aşağıda verilen ülkemizdeki yetiştirilen hayvanlarla yetiştirildikleri alanlar eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır?

Havya türü Yetiştirildiği alan

a-Tavuk                                               Göl ve bataklıklar

b-Kıl keçisi                                Dağlık alanlar

c-Sığır                                      Çayır ve çimen alanlar

d-Koyun                                    Step (Bozkır) alanlar

 

17- Hititlerin soylularından oluşan meclise ne ad verilir?

a-Anal              b-Fibula            c-Tiran              d-Pankuş

 

18-İki kutup noktasını birleştiren ve paralelleri dik olarak kestiği var sayılan yarım çembere ne ad verilir?

a- Paralel          b-Enlem             c-Dönence          d-Meridyen

19-Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?

a-Geniş alanları gösterir              b-Küçültme oranı azdır

c-Ayrıntı gösterme gücü fazladır   d-Bozulma oranı azdır

 

20-“Bir ………………açmak, bin ………………kapatmaktır.”

Yukarıda verilen noktalı yerlere hangi sözcükler getirilirse, cümle doğru olur?

a-Okul-hapishane                                   b-Vakıf-dernek

c-Cami-imaret                           d-Dershane-okul

 

21-Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Bilgiler dersinin istediği bilinçle yetiştirilen bir kişide, gözlenen davranış olamaz?

a-Yaşadığı çevreye duyarlı olmak

b-Sosyal katılım becerileri geliştirmek

c-Tüketim ekonomisini benimsemek

d-Hak ve sorumluluklarının bilincinde olmak

 

22-İklim aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

a-Yemek                                               b-Giyim

c-Yerleşme                                d-Dağların uzanış yönü

 

23-Tales, Pisagor, Diyojen, Hipokrat gibi bilim adamları hangi Anadolu medeniyetinden çıkmıştır?

a-İyonlar           b-Urartular        c-Lidyalılar        d-Hititler

 

24- Aşağıdakilerden hangisi, ormanlarımızın yok edilmesinin meydana getirdiği sonuçlardan biri değildir?

a-Doğal denge bozulur                 b-Toprak erozyonu oluşur

c-Tarımda verim artar                d-Yağışlar azalır

 

25-Hitit kraliçelerine ne ad verilirdi?

a-Tavananna     b-Tuşpa            c-Şamran          d-Anal

 

YÜCEL KESEN

Ders Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN