Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınav Soruları

  1. Bir bölgedeki genlerin,ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütüne ne ad verilir? [Biyoçeşitlilik]
  2. Bitkilerin fotosentez yapabilmek için ihtiyaç duydukları maddeler nelerdir? [Güneş ışığı, karbondioksit, su]
  3. Günümüzde Çin Hükümeti'nin uyguladığı nüfus politikası hangisidir? [Nüfus artış hızını azaltıcı politika]
  4. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal aktörler nelerdir? [İklim, yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü]
  5. Yenilenemeyen doğal kaynaklar nelerdir? [Kömür, petrol, doğal gaz, madenler]
  6. Anadolu'da yerleşik hayatın ve tarımsal üretimin başladığı ayrıca bazı hayvanların evcilleştirildiği dönem hangisidir? [Neolitik dönem]
  7. Türkiye'nin en büyük sodalı gölü hangisidir? [Van gölü]
  8. Atatürk'ün Türk kültürüne verdiği önemin göstergesi olan kurumlar hangileridir? [Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu]
  9. Türklerin anayurdu neresidir? [Orta Asya]
  10. Bacasız sanayi olarak da tanımlanan ekonomik faaliyet alanı hangisidir? [Turizm]

{Orjinal içeriktir. Paylaşım ve kullanımlarınızda lütfen kaynak gösteriniz.}