Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınav Soruları

  1. Dört temel ortamın isimleri nelerdir?[Atmosfer (Hava Küre), Litosfer (Taş Küre), Biyosfer (Canlı Küre), Hidrosfer (Su Küre)]
  2. Projeksiyon tipleri nelerdir? [Silindirik Projeksiyon, Konik Projeksiyon, Düzlem Projeksiyon]
  3. Haritalarda bulunması gereken unsurlar nelerdir? [Haritanın adı, harita işaretleri (Lejant), Yön Oku (Göstergesi), Ölçek (Küçültme oranı)]
  4. Başlangıç paralelinin özel adını nedir?[Ekvator]
  5. Dünya, güneş etrafındaki hareketini ne kadar sürede tamamlar? [365 gün 6 saat]
  6. İklim ve hava olaylarının görüldüğü atmosfer tabakasının adı nedir? [Troposfer]
  7. Tabakalar oluşurken deniz ve göl dibine biriken malzemelerin arasına çevrede yaşayan bitki ve hayvan kalıntılarının karışmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir? [Fosil]
  8. İç kuvvetler nelerdir? [Volkanik hareketler, Tektonik hareketler, Depremler]
  9. Akarsu aşınım şekillerine örnekler veriniz. [Plato, vadi, menderes, çağlayan, dev kazanı, akarsu sekisi, peri bacası, kırgı bayır]
  10. Yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörler nelerdir? [Tarım Alanları ve yerleşme için uygun olmayan yerler, okyanuslar, denizler ve bataklık alanlar, buzullarla kaplı alanlar ve çok soğuk yerler, kurak yerler, başlıca dağlık alanlar, sık ormanlık alanlar]

{Orjinal içeriktir. Paylaşım ve kullanımlarınızda lütfen kaynak gösteriniz.}