Genel Değerlendirme Soruları

 1. Türkiye'de etkili olan iklim tipleri ve bunlara bağlı olarak gelişen karakteristik bitki örtüleri nelerdir?
 2. Fonksiyonlarına göre şehir tipleri nelerdir?
 3. Türkiye'de görülen köyaltı yerleşim birimleri nelerdir?
 4. Türkiye'de heyelan setlenmesi sonucunda oluşmuş (Heyelan Set Gölleri) göller hangileridir?
 5. Bir dağ yamacı boyunca yükselti artıkça gözlemlenen bitki örtüsü değişikliğinin sebepleri nelerdir?
 6. Metamorfizma nedir? Metamorfizma sonucunda oluşmuş kayaçlara örnek veriniz.
 7. Nüfus nedir? Nüfuz sayımı hangi amaçlarla yapılır?
 8. Nüfus piramitlerinden yararlanarak hengi bilgileri ulaşılabilmektedir?
 9. Ekonomik faaliyetler hangi kriterlere göre sınıflandırılmaktadır?
 10. Rüzgar aşınım şekilleri nelerdir?
 11. Rüzgâr birikim şekilleri nelerdir?
 12. Akarsu aşınım şekilleri nelerdir?
 13. Akarsu birikim şekilleri nelerdir?
 14. Buzul aşınım şekilleri nelerdir?
 15. Buzul birikim şekilleri nelerdir?
 16. Dalga aşınım şekilleri nelerdir?
 17. Dalga birikim şekilleri nelerdir?
 18. Türkiye'nin matematik konumunu ifade ediniz.

{Orjinal içeriktir. Paylaşım ve kullanımlarınızda lütfen kaynak gösteriniz.}