Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları

1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A)Almanya                B)Fransa                C)İngiltere                D)İtalya

2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?
A)Mondros ateşkes antlaşmasında            B)I.Dünya savaşında
C)Paris Barış Konferansı’nda                   D)Amasya Genelgesi  

3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?
A)Ayrı devlet kurmak                B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
C)Amerikan mandasını istemek   D)İngiliz mandası istemek

4-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?
A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek     C)Kurtuluş savaşını başlatmak

B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak     D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivas kongresi     B)Havza kongresi    C)Amasya genelgesi   D)Erzurum  kongresi

6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?
A)Erzurum kongresinde B)Amasya genelgesinde C)Sivas kongresinde D)Amasya görüşmesi

7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
A)İsviçre          B)İsveç               C)Almanya            D)Fransa    

8- Türk Tarihi  ve  Türk Dil  kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?
A)Laiklik     B)Halkçılık       C) Milliyetçilik            D)İnkılapçılık

9-Mondros Ateşkes A    nlaşmasından sonra    işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?
A)Adana                      B) Musul             C)Gaziantep                   D)İstanbul

10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?
A)Mudanya           B)Gümrü                  C)Paris                  D)Ankara ant.    


CEVAP ANAHTARI

1)C    2)C   3)B    4)C    5)D    6)B   7)A     8)C 9B   10)B

Facebook'ta bizi takip et!

Popüler İçerikler

 Copyright © 2008-2020 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN