Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1-Aşağıdakilerden  hangisi dünyamızın  genel özellikleri arasında yer almaz?
A)Dünyamızın kendine has şekline geoid denir
B)Nebula adlı bir kütleden  koparak oluşmuştur
C)Güneş sistemindeki gezegenlerden biridir
D)Ekvator bölgesi basık, kutuplar şişkindir

2- Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Antartika     B)Avrupa     C)Afrika    D)Okyanusya

3-Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık  farkının temel nedeni nedir?
A)Dünya ekseninin, yörünge düzlemine eğik olması
B)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
C)Dünyanın güneş etrafında dönmesi
D)Yerin küresel olması

4-Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir?
A)Saltuklular   B)Mengücekliler  C) Danişmetler  D) Artuklular

5-Amacından saparak Bizans Devletinin yıkılıp, Latin Devletinin kurulması ile sonuçlanan haçlı seferi hangisidir?
A)I     B) II       C)III     D)IV

6-Bizans’ın Anadolu’yu alma ümitlerinin söndüğü savaşın adı nedir?
A)1176 Miryokefalon               B)1038Serahs savaşı
C)1048Pasinler savaşı             D)1071   Malazgirt savaşı

7-Anadolu Selçuklu Devletinde zanaatçıların kendi aralarında oluşturdukları esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kadılık      B)Ahilik   C)Naiblik    D) Divan

8-Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemi hangi hükümdar zamanıdır?
A)Süleyman Şah  B)Sultan Mesut    C)Alaattin Keykubat  D)Ertuğrul Gazi

9-Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, yağışın mevsimlere düzenli dağıldığı bir yörenin ürünleri arasında yer almaz?
A) Pamuk      B)Tütün    C)Çay      D)Mısır

10-Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası aşağıdaki merkezlerden hangisinde kurulmuştur?
A)Ereğli                B) Kırıkkale         C)İskenderun          D) Karabük

CEVAP ANAHTARI
1)D   2)D  3)D   4)A   5)C   6)B   7)B   8)C   9)A   10)D

 

Facebook/SosyalBireyler

Popüler İçerikler

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN