Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1-Aşağıdakilerden  hangisi dünyamızın  genel özellikleri arasında yer almaz?
A)Dünyamızın kendine has şekline geoid denir
B)Nebula adlı bir kütleden  koparak oluşmuştur
C)Güneş sistemindeki gezegenlerden biridir
D)Ekvator bölgesi basık, kutuplar şişkindir

2- Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Antartika     B)Avrupa     C)Afrika    D)Okyanusya

3-Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık  farkının temel nedeni nedir?
A)Dünya ekseninin, yörünge düzlemine eğik olması
B)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
C)Dünyanın güneş etrafında dönmesi
D)Yerin küresel olması

4-Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir?
A)Saltuklular   B)Mengücekliler  C) Danişmetler  D) Artuklular

5-Amacından saparak Bizans Devletinin yıkılıp, Latin Devletinin kurulması ile sonuçlanan haçlı seferi hangisidir?
A)I     B) II       C)III     D)IV

6-Bizans’ın Anadolu’yu alma ümitlerinin söndüğü savaşın adı nedir?
A)1176 Miryokefalon               B)1038Serahs savaşı
C)1048Pasinler savaşı             D)1071   Malazgirt savaşı

7-Anadolu Selçuklu Devletinde zanaatçıların kendi aralarında oluşturdukları esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kadılık      B)Ahilik   C)Naiblik    D) Divan

8-Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemi hangi hükümdar zamanıdır?
A)Süleyman Şah  B)Sultan Mesut    C)Alaattin Keykubat  D)Ertuğrul Gazi

9-Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, yağışın mevsimlere düzenli dağıldığı bir yörenin ürünleri arasında yer almaz?
A) Pamuk      B)Tütün    C)Çay      D)Mısır

10-Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası aşağıdaki merkezlerden hangisinde kurulmuştur?
A)Ereğli                B) Kırıkkale         C)İskenderun          D) Karabük

CEVAP ANAHTARI
1)D   2)D  3)D   4)A   5)C   6)B   7)B   8)C   9)A   10)D

 

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN