Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1-Aşağıdakilerden   hangilerinin tamamı  Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
A)Çay –Fındık           B)Mısır- Bakır   C)  Taş kömürü- Çay   D)Tütün –Taş Kömürü

2-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
B)Yerşekilleri engebelidir
C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
D)Ulaşım gelişmiştir

3-İç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
A)Erciyes ve çevresi    B)Sivas ve çevresi     C)Haymana platosu  D)Tuz gölü çevresi

4-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
B)Karasal iklim
C)Çok sıcak oluşu
D)Dağların açık olması

5-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D)Gemilerin karadan yürütülmesi

6-Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı deniz savaşı   B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı  D)Çaldıran savaşı

7-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
A)Vasvar  B)Karlofça  C)Zitvatoruk   D)Pasarofça

8-Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
A)İngiltere   B)Fransa   C)Almanya   D)İtalya
9-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
A)Köprülü Mehmet Paşa                     B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)Amcazade Hüseyin Paşa                  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10—İçki yasağı koydu
-Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
-Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
-Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah  zamanında yapıldı?
A)II.Murat    B)II.Osman      C)III.Selim      D)IV.Murat

CEVAP ANAHTARI
1)C   2)B   3)D   4)A   5)A   6)C   7)C  8)D  9)A    10)D

Facebook/SosyalBireyler

Popüler İçerikler

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN