Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1-Aşağıdakilerden   hangilerinin tamamı  Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
A)Çay –Fındık           B)Mısır- Bakır   C)  Taş kömürü- Çay   D)Tütün –Taş Kömürü

2-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
B)Yerşekilleri engebelidir
C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
D)Ulaşım gelişmiştir

3-İç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
A)Erciyes ve çevresi    B)Sivas ve çevresi     C)Haymana platosu  D)Tuz gölü çevresi

4-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
B)Karasal iklim
C)Çok sıcak oluşu
D)Dağların açık olması

5-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D)Gemilerin karadan yürütülmesi

6-Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı deniz savaşı   B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı  D)Çaldıran savaşı

7-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
A)Vasvar  B)Karlofça  C)Zitvatoruk   D)Pasarofça

8-Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
A)İngiltere   B)Fransa   C)Almanya   D)İtalya
9-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
A)Köprülü Mehmet Paşa                     B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)Amcazade Hüseyin Paşa                  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10—İçki yasağı koydu
-Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
-Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
-Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah  zamanında yapıldı?
A)II.Murat    B)II.Osman      C)III.Selim      D)IV.Murat

CEVAP ANAHTARI
1)C   2)B   3)D   4)A   5)A   6)C   7)C  8)D  9)A    10)D

Yorum ekle

Site içeriklerine yapacağınız yorumlarda galiz ifadelere yer vermeyiniz. Yayın kurallarımıza aykırı ifadeler bulunmayan olumlu ve olumsuz tarzdaki tüm eleştirel yorumlarınız en kısa sürede yayınlanacaktır.


Güvenlik kodu
Yenile

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Doğal Susam Ezmesi

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

  • Konu Anlatım Videoları
  • Tarih ve Coğrafya Haritaları
  • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
  • Soru Bankası
  • Soru Çözümleri
  • Ders Notları
  • Dokümanlar
  • Proje ve Performans Ödevleri
  • Özel Dersler
  • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net