Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1-Aşağıdakilerden   hangilerinin tamamı  Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
A)Çay –Fındık           B)Mısır- Bakır   C)  Taş kömürü- Çay   D)Tütün –Taş Kömürü

2-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
B)Yerşekilleri engebelidir
C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
D)Ulaşım gelişmiştir

3-İç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
A)Erciyes ve çevresi    B)Sivas ve çevresi     C)Haymana platosu  D)Tuz gölü çevresi

4-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
B)Karasal iklim
C)Çok sıcak oluşu
D)Dağların açık olması

5-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D)Gemilerin karadan yürütülmesi

6-Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı deniz savaşı   B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı  D)Çaldıran savaşı

7-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
A)Vasvar  B)Karlofça  C)Zitvatoruk   D)Pasarofça

8-Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
A)İngiltere   B)Fransa   C)Almanya   D)İtalya
9-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
A)Köprülü Mehmet Paşa                     B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)Amcazade Hüseyin Paşa                  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10—İçki yasağı koydu
-Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
-Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
-Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah  zamanında yapıldı?
A)II.Murat    B)II.Osman      C)III.Selim      D)IV.Murat

CEVAP ANAHTARI
1)C   2)B   3)D   4)A   5)A   6)C   7)C  8)D  9)A    10)D

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN