Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

10. Sınıf Coğrafya Dersi Çoktan Seçmeli Test Soruları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Türkiye'deki toprak tipleri ve dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Heyelanlar B) Bitki örtüsü C) İklim D) Yer şekilleri E) Ana kaya
2. Yurdumuzda makiler Akdeniz'de 800 m'ye, Ege Bölgesi'nde 500-600 m'ye, Marmara'da ise 300-400 m'ye kadar görülür. Bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak B) Yağış miktarı C) Sıcaklık D) Yer şekilleri E) Eğim
3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne kanıt olamaz?
A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi
B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi
C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması
D) Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi
E) Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi
4. Türkiye'de göllerden yararlanma şekilleri aşağıda verilmiştır. Bunlardan hangisi için gölün derin ve büyük olması gereklidir?
A) Tuz elde etme B) İçme suyu üretme C) Taşımacılık D) Enerji üretme E) Balıkçılık
5. Maki, Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki topluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi maki türü değildir?
A) Mersin B) Kocayemişi C) Defne D) Söğut E) Yabani zeytin
6. Aşağıdaki göllerden hangisi ülkemizde görülmez?
A) Tektonik göller B) Moren set gölleri C) Volkanik gölleri
D) Heyelan set gölleri E) Alüvyal set gölleri
7. Ege Bölgesinde makilerin kıyıdan iç kısımlara doğru genişlemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı fazladır?
A) Dağların uzanış yönünün B) Enlemin
C) Boylamın D) Yükseltinin E) Yıllık sıcaklık farkının
8. Yer şekillerinin engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olur?
Bu bilgiye göre aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksektir?
A) Susurluk B) Fırat C) Gediz D) Aksu E) Sakarya

Yorum ekle

Site içeriklerine yapacağınız yorumlarda galiz ifadelere yer vermeyiniz. Yayın kurallarımıza aykırı ifadeler bulunmayan olumlu ve olumsuz tarzdaki tüm eleştirel yorumlarınız en kısa sürede yayınlanacaktır.


Güvenlik kodu
Yenile

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

  • Konu Anlatım Videoları
  • Tarih ve Coğrafya Haritaları
  • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
  • Soru Bankası
  • Soru Çözümleri
  • Ders Notları
  • Dokümanlar
  • Proje ve Performans Ödevleri
  • Özel Dersler
  • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net