10. Sınıf Coğrafya Dersi Doğru/Yanlış Sınav Soruları

10. Sınıf Coğrafya Dersi Doğru/Yanlış Sınav Soruları

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.

 1. Alüvyal topraklarda genellikle tarım yapılmaktadır. (    )
 2. Kahverengi orman toprakları ülkemizin her tarafında yaygındır. (    )
 3. Konya Ovası bütünüyle alüvyal topraklarla kaplıdır. (    )
 4. Litosol topraklar, iç bölgelerdeki dağların yamaçlarında yaygındır. (    )
 5. Delta ovalarında genellikle alüvyal topraklar bulunur. (    )
 6. Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır. (    )
 7. Türkiye, bitki türleri bakımından zengin bir ülkedir. (    )
 8. Ülkemizin iç kesimlerinde bozkırların geniş yer kaplaması, sadece iklimle ilgilidir. (    )
 9. Türkiye'de bitki örtüsünün çeşitlenmesinde yer şekillerinin önemli etkisi vardır. (    )
 10. Türkiye'de doğudan batıya gidildikçe akarsuların hidroelektrik potansiyeli artar. (    )
 11. Türkiye'de fay kuşakları ile sıcak su kaynakları arasında paralellik vardır. (    )
 12. Türkiye'nin bütün baraj göllerinde kültür balıkçılığı yapılır. (    )
 13. Tuz Gölü havzası sıcak su kaynakları bakımından zengindir. (    )
 14. Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmıştır. (    )

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN