10. Sınıf Coğrafya Dersi Boşluk Doldurmalı Sınav Soruları

10. Sınıf Coğrafya Dersi Boşluk Doldurmalı Sınav Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 1. Delta ovalarımız genellikle …………………… topraklarla kaplıdır.
 2. . ………………. toprağın rengini koyulaştırır.
 3. Topraktaki organik madde miktarı öncelikle ………………………………. bağlıdır.
 4. ……………………. denilen çalı topluluğu, makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşmuştur.
 5. Belli bir yükseltiden sonra ağaç türü bitkilerin yetişememesi, ………………… düşmesi ile ilgilidir.
 6. Kuzey Anadolu Dağları’nın Karadeniz’e bakan yamaçlarındaki ormanları, ................. istekleri fazla olan ağaç türleri oluşturur.
 7. ……………………. ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan cılız bitki topluluğudur.
 8. Ülkemizin ............. kesimlerinde bozkırlar geniş yer tutar.
 9. Çoruh Nehri’nde …………………………. sporu yapılmaktadır.
 10. Denizli Sarayköy'de ………………………………………….. santrali bulunmaktadır.
 11. Türkiye’deki denizlerden …………………………………… alanlarında faydalanılmaktadır.
 12. Van Gölü sularının sodalı olmasının nedeni ………………………………………..

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN