10. Sınıf Coğrafya Dersi Klasik Sınav Soruları

10. Sınıf Coğrafya Dersi Klasik Sınav Soruları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Türkiye'de toprak tiplerinin dağılışında hangi faktörlerin etkisi daha belirgindir?
  2. Alüvyal toprakların tarım açısından önemini belirtiniz.
  3. Çernezyomlar verimli olmalarına rağmen bu topraklarda fazla tarım yapılamaz. Neden?
  4. Sanayide kullanılan topraktan neler üretilmektedir?
  5. Ülkemizde bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.
  6. Bitki örtüsü üzerinde etkili olan iklim elemanlarını yazınız.
  7. Kuzey Anadolu Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarıyla güneye bakan yamaçları arasındaki bitki örtüsü farklılıklarını yazınız. Bu farklılıklara yol açan faktörleri açıklayınız.
  8. Karadeniz kıyıları hariç, ülkemizin diğer yerlerinde genellikle tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi zordur. Neden?
  9. Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bu durumun nedeni açıklayınız.

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN