10. Sınıf Coğrafya Dersi Sularımız Konusu Araştırma Soruları

10. Sınıf Coğrafya Dersi Sularımız Konusu Araştırma Soruları

 1. Bazı akarsularımızın akış hızının fazla olmasının nedenini belirtiniz.
 2. Hangi bölgedeki akarsularımızın hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır?
 3. Akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 4. Burdur Gölü’nün suları acı iken Beyşehir Gölü’nün suları tatlıdır. Neden?
 5. Tuz Gölü’nde farklı mevsimlerde meydana gelen seviye değişikliklerinin nedenleri nelerdir?
 6. Türkiye akarsularında taşımacılık yapılamamasının nedenini belirtiniz.
 7. Antalya’da kıyı turizmi gelişmişken Rize’de kıyı turizmi gelişmemiştir. Neden?
 8. Akdeniz’de tuzluluk oranı % 3,9 iken Karadeniz’de % 1,8’dir. Neden?
 9. Bazı göllerimizden sulama amaçlı yararlanılmasının nedenleri nelerdir?
 10. Van Gölü ile Tuz Gölü’nü kullanım alanları açısından karşılaştırınız.
 11. Ülkemizde yer altı su kaynakları daha çok hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN