2. Sınıf Türkçe Sınav Soruları

2. SINIF TÜRKÇE YAZILISI

ADI-SOYADI……………………………………..

SINIFI…………………….

NUMARASI………………

SORULAR

1.Aşağıdakilerden  hangisi cümle değildir?

A.Sıkıldım                B.Köşeyi dönünce                    C.Akşam bize geldiler

2.”UZUN” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

A.büyük                                          B.kısa                          C.ince

3.”memleketim ” sözcüğünü satır sonuna sığdıramazsak nasıl böleriz?

A.meml-eketim                           B.memlek-etim                   C.memleke-tim

4.Aşağıdakilerden hangisi ismin –de halindedir?

A.okula                                      B.Manisa’da                                C.Rize’den

5.Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?

A.Ülke                                                   B.Japonya                         C.Ankara

6.Aşağıdakilerden hangisi  cins isimdir?

A.Trabzon                                             B.kuş                                 C.Yakup

7.”Yağmur” kelimesinin çoğul şekli hangisidir?

A.yağmurdan                                        B.yağmurluk                      C.yağmurlar

8.”portakallar” kelimesinin tekil şekli hangisidir?

A.portakal                                             B.portakalı                          C.portakalcı

9.Hangi seçenekteki cümlede soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

A.Niçin gelmiyorsunuz?           B.Borcunu ödedin mi?        C. Bu ağacı dedem dikmiş?

10.Aşağıdakilerden hangisi sonuna ünlem işareti(!) koyabiliriz?

A.geliyorum                                          B.şapka                                C.imdat

11.Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A.İstiklal Marşı                   B.Cumhuriyet bayramı                       C.Tuz Gölü

12.”Dün Samsun’dan ……….”kelimelerinin yanına aşağıdaki kelimelerin hangisi getirilirse anlamlı bir cümle olur?

A.gördü                                                   B.geliyor                           C.geldim

13.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A.öğ-ret-men-i-miz                      B.ar-ka-daş-ım                             C.ki-tap-lık-tan

14.”Okuldan çıktı.Doğru eve geldi.”kelime dizisinde kaç cümle vardır?

A.1                                               B.2                                                  C.3

15.Aşağıdaki özel isimlerin hangisi yanlış yazılmıştır?

A.Bolu’dan                                   B.İzmitte                                      C.Bursa’ya

16.”Okul… gideceğim.”  Cümleyi anlamlı bir biçimde tamamlamak istersek boş yere hangi eki getirmemiz gerekir?

A.     –da                                      B.-a                                               C.-lı

17.”Pencereden bahçede oynayan çocukları seyrettim.” Cümlesinde kaç kelime vardır?

A.5                                                 B.4                                                C.6

18.”kuru” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

A.sağlam                                          B.yaş                                         C.sert

20.”Ekmek” kelimesini çoğul yapmak için sonuna hangi eki getirmeliyiz?

A.-ler                                      B.-da                                   C.-den

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN