1. İstanbul’un fethi ne gibi önemli sonuçlara yol açmış olabilir?
  2. Ege ve Karadeniz’de Fatih döneminde nereleri ele geçirilmiştir? Bu fetihlerin nedeni ne olabilir?
  3. Osmanlı- Venedik Savaşı sonrasında varılan anlaşma uyarınca karşılıklı tavizler neden verilmiş olabilir?
  4. Fatih’in Anadolu politikasını yazınız.
  5. Balkanlardaki fetihlerle ulaşılmak istenen hedef ne olabilir?