T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Karma Sınav Soruları

T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Karma Sınav Soruları

A. BÖLÜMÜ

1-Osmanlı'nın çöküş nedenleri nelerdir?(5 madde)

2-Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme nedenleri nelerdir?

3-Almanya'nın Osmanlı Devletini neden I. Dünya Savaşın'a sokmak istemiştir?

4-Osmanlı Devletinin savaştığı cepheleri yazınız.

5-I. Dünya Savaşının nedenlerini yazınız.

6-I. Dünya Savaşının sonuçlarını yazınız.

7-Mustafa Kemal ATATÜRK'ün okuduğu okulları sırasıyla yazınız.

8-Milli Mücadele kahramanlarına üç örnek veriniz.

9-Amasya Genelgesi'nin tarihimizdeki önemi nedir?

10-Erzurum Kongresi'nin en önemli özelliği nedir?

11-19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın başların Mustafa Kemal'in yaşadığı toplum için ne söylenebilir?

12-Mustafa Kemal'in fikir hayatanın oluşmasında etkili olan edebiyatçılar kimlerdir? Yazınız

13-I. Dünya Savaşında başarılı olduğumuz cephenin adını yazarak bu başarıda Mustafa Kemal'in rolünü açıklayınız.

B. BÖLÜMÜ

Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nde

14-Manda ve himaye ilk kez .................... reddedilmiştir.

15-Anadolu'da kurulan tüm cemiyetler ......................... tek çatı altında birleştirilmiştir.

C. BÖLÜMÜ

16- Atatürk, verdiği kararları sonuna kadar uygular; uygulanamaz nitelikli karalar vermezdi

bu bilgiye dayanarak Atatürk'ün kişiliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Ilımlı ve paylaşımcı

B)İlkeli ve demokrat

C)Otoriter ve duygusal

D)Kararlı ve gerçekçi

(cevap:D)

17- Amasya Genelgesi'nde; "İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevleri yerine getirememekte, bu durum milleti yok olmuş gibi göstermektedir." denilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına neden olmuştur?

A)Kuvayı Milliye birliklerinin

B)Temsilciler Kurulu'nun

C)Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin

D)Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin

(cevap:B)

18- Erzurum Kongresi'nde; "Manda ve himaye kabul edilemez." kararı yer almıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A)Tam bağımsızlık fikrinin benimsendiği

B)İstanbul'un Anadolu'ya bağlı bağlı olduğunu

C)Sömürge altındaki uluslara destek olunacağını

D)Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılacağını

(cevap:A)

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN