Harita Bilgisi ve Ölçekler İle İlgili Testler

Harita Bilgisi ve Ölçekler İle İlgili Testler

1) 1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösterilebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?

A) 1/10.000        B) 1/100.000       C) 1/500.000        D) 1/1.000.000            E) 1/2.000.000          

2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden hangisi belirler?                

A) Lejant            B) Kullanılan projeksiyon        C) Enlem ve boylam sistemi     D) Kullanılan sistem        E) Yerşekillerini gösterme biçimi                       

3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?        

A) 666      B) 1200     C) 1900      D) 2000     E) 2109               

4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka haritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci haritanın ölçeği nedir?                

A) 1/220.000     B) 1/1.100.000     C) 1/1.400.000        D) 1/2.100.000            E) 1/4.400.000     

          

5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?                

A) Kroki daha ayrıntılıdır.                

B) Planlar daha geniş alanları gösterir.        

C) Planın ölçeği daha büyüktür.                

D) Krokinin başlığı yoktur.                

E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.               

6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden birisi değildir?                

A) Deniz kıyısından başlarlar.                

B) Kapalı eğrilerdir.                

C) Birbirleri ile kesişirler.                

D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.        

E) Nokta ile de gösterilirler.                      

7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?                

A) Konum               B) İki nokta arası uzaklık        C) Dağların yükseltisi         D) Eğimli araziler        E) Nüfus dağılımı                      

8) 1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün gerçek alanı kaç km dir?                

A) 985     B) 1450     C) 3250     D) 4500     E) 5145              

9) Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası 1 cm olarak gösterilmiştir. Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes arası gerçek uzunluk kaç km dir?                

A) 5       B) 25        C) 75        D) 100        E) 125            

10)        

5     0      5      10    15   20               km        

Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeğini kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?        

A) 1/ 100.000         B) 1/ 1.100.000     C) 1/ 10.000        D) 1/ 1.000.000                 E) 1/ 1.500.000              

11) 1/500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir yer gerçekte kaç km dir?                

A) 10        B) 20       C) 25      D) 50       E) 100             

12) 1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen bir sınıf gerçekte kaç m  dir?                

A) 24    B) 36     C) 72     D) 86     E) 94             

13)        Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?                

A) Başlangıç meridyenine    olan uzaklığına        

B) Gece - gündüz süresine                

C) Güneş ışınlarının düşme açısına        

D) Ekvatora olan uzaklığına                

E) Coğrafi konumuna                      

14)        Bir şehrin alanı 900 km dir. Bu şehir bir haritada 25 cm ile gösterilmiştir.Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?                

A) 1/200.000         B) 1/360.000     C) 1/400.000        D) 1/600.000           E) 1/3.000.000              

15)        1 / 2.000.000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir uzunluk 1 / 1.000.000 ölçekli başka bir haritada kaç cm olarak gösterilir?                

A) 1        B) 2       C) 4          D) 5         E) 8             

16)        1 / 500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam dir?                

A) 25    B) 125    C) 2.500      D) 12.500   E) 1.250.000     

17)        1 / 3.000.000 ölçekli bir haritada L-H noktaları arası 3 cm ile gösterilirken, ikinci bir haritada 1,5 cm ile gösterilmektedir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir?        

A) 1/ 300.000        B) 1/ 600.000       C) 1/ 1.000.000        D) 1/ 6.000.000       E) 1/ 12.000.000          

18)        1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?                

A) 1/ 20.000         B) 1/ 200.000    C) 1/ 400.000       D) 1/ 2.000.000     E) 1/ 4.000.000             

19)        1/ 500.000 ölçekli  haritada 20 cm olan bir ada başka bir haritada 5 cm gelmektedir. İkinci haritanın ölçeği nedir?                

A) 1/ 12.500       B) 1/ 62.500      C) 1/ 1.000.000        D) 1/ 1.250.000           E) 1/ 10.000.000                     

20)        Bir  A şehrinin planının çiziminde aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılamaz?                

A) 1/1.000             B) 1/10.000             C) 1/15.000        D) 1/19.000                 E) 1/250.000             

21)        1/ 2.000.000 ölçekli haritada bir gölün alanı 4,1 cm olarak ölçülmüştür.Bu gölün alanı gerçekte kaç km dir?        

A) 482      B) 820      C) 1640      D) 2700      E) 3280              

22)        1/ 400.000 ölçekli haritada 10 cm gelen uzaklık hangi ölçekli haritada 5 cm ile mesafade gösterilir?        

A) 1/ 800.000      B) 1/ 850.000      C) 1/ 900.000       D) 1/ 500.000      E) 1/ 1.000.000             

23)        1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?                

A) 1/ 20.000           B) 1/ 200.000         C) 1/ 400.000        D) 1/ 2.000.000           E) 1/ 4.000.000              

24)         1/ 650.000 ölçekli bir haritada  6cm gelen bir alan gerçekte kaç km dir?                

A) 253,50      B) 25350       C) 2,535     D) 23,350        E) 25,350                     

25)                km        

4      0      4     8      12    16  20        

Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 6 cm dir. Kesir ölçek olarak gösterin.                

A) 1/ 400.000      B) 1/ 2.000.000    C) 1/ 4.000.000        D) 1/ 40.000         E) 1/ 4.000                   

26)        Bir alan 1/ 400.000 ölçekli haritada 2 cm ile gösterilmiştir.Aynı alan 1/ 800.000  ölçekli başka bir haritada kaç cm ile gösterilir?                

A) 0,5        B) 0,8       C) 5      D) 50      E) 500              

27)                     

25     0      25    50     75   100       km 

Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 10 cm dir.Kesir ölçek olarak gösterimi nedir?                

A) 1/ 125.000       B) 1/ 12.500      C) 1/1.250.000       D) 1/ 12.500.000         E) 125.000.000               

28)        300 km lik bir gölün 3 cm ile gösterildiği bir haritada 8 cm lik bir uzunluk gerçekte kaç km dir?        

A) 60      B) 80      C) 100      D) 200      E) 800             

29)        1/ 3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir alan gerçekte kaç km dir?                

A) 985     B) 1450    C) 3250    D) 4500    E) 5145              

30)        İki kent arasındaki uzaklık 1/ 2.000.000 ölçekli bir haritada 10 cm olarak ölçülmüştür.Aynı uzaklık bir başka haritada 8 cm olarak ölçüldüğüne göre ikinci haritanın ölçeği hangisidir?                

A) 1/ 100.000     B) 1/ 250.000        C) 1/ 300.000        D) 1/ 2.500.000          E) 1/ 3.000.000           

31)        150* doğu meridyeni üzerinde Pazar saat 6.00 iken, başlangıç meridyeni üzerinde gün ve saat aşağıdakilerden hangisidir?                

A) Pazar  21.00            B) Pazar 04.00          C) Cumartesi 22.00     D) Cumartesi 10.00        E) Cumartesi 22.20                    

32)        Yerel saati 30* batı meridyeninin saatinden dört saat ileri olan meridyen aşağıdakilerden hangisidir?        

A) 90* batı         B) 60* batı      C) 30* doğu      D) 60* doğu        E) 90* doğu                     

33)        75* batı boylamında yerel saat 04.30 iken yerel saatin 10.50 olduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?        

A) 180* batı           B) 95* batı         C) 20* batı           

D) 20* doğu            E) 95* doğu                             

34)        1/500.000 ölçekli bir haritada 30 cm olarak gösterilen bir alan gerçekte kaç km dir?                

A) 135        B) 225     C) 450      D) 675       E) 750               

35)        45* batı boylamında 08.40 da doğan güneş 35* doğuvboylamında kaçta batar? (23 Eylülde)        

A) 15.20     B) 03.20    C) 14.00     D) 15.30     E) 05.35       

36)        Gerçek alanı 3200 km olan bir göl hangi ölçekli haritada 2 cm lik alan kapsar?                

A) 1/ 4.000.000      B) 1/ 2.000.000    C) 1/ 640.000        D) 1/ 400.000           E) 1/ 200.000               

37)        40 * doğu boylamında 21 Mart tarihainde 06.44 de doğan güneş 70* doğu boylamında kaçta batar?        

A) 16.44           B) 14.44             C) 20.44        D) 20.45              E)18.55                      

38)         1/ 2.700.000  ölçekli bir haritada  14 cm gelen bir mesafe gerçekte kaç km dir.                

A) 37,8                   B) 38,7                  C) 36,8        D) 33.6            E) 40,4                       

39)        Gerçek alanı 800 km olan bir göl 1/ 500.000 ölçekli haritada kaç cm lik alan kaplar?                

A) 4        B) 16       C) 32       D) 80       E) 100

 

TEST SORULARININ BEKLENEN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN